IABR-2012-

In het voorjaar van 2011 besloot de rijksoverheid om met zeven projecten mee te doen met de 5e IABR: Making City. Het betrof zeven grote projecten waarbij de overheid op een of andere manier betrokken is: de Zuidas, Almere, Rotterdam-Zuid, de Rijn-Maasdelta, de Groenblauwe Delta, Knooppunten en de Olympische Hoofdstructuur. Het zijn complexe, omvangrijke en langlopende projecten, van vaak tientallen jaren, waarin een groot ruimtelijk vraagstuk ligt besloten.

Onder de vlag van Atelier Making Projects kregen vijftien ontwerp bureaus en drie ontwerp opleidingen de vraag om een ontwerp studie te verrichten voor een van de zeven projecten. Het ontwerp traject werd ingebed in de architectuur biennale als onderzoekstraject, en zou uitmonden in een publiekstentoonstelling. Maar tegelijkertijd stond voorop dat het ontwerpend onderzoek een concrete bijdrage moest leveren aan het lopende project.

Atelier Making Projects op de 5e IABR

Met het Atelier Making Projects streefde het rijk naar excellentie en hoge kwaliteit in haar eigen omvangrijke en complexe projecten door het toevoegen van een ontwerp-component aan lopende projecten. De koppeling met het platform van de IABR en het daarmee geborgde publieke karakter leverde het ontwerpend onderzoek een concrete meerwaarde op in inhoud en proces. Making Projects bood ruimte voor experiment, reflectie en betrokkenheid van onverwachte partijen, met performance en debat op de IABR.

Het proces en het resultaat van Atelier Making Projects zijn gedocumenteerd in de publicatie Nederland Projectenland.

2013 - 2016
Met de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013 - 2016 besloot het Rijk Atelier Making Projects voort te zetten. In het kader van IABR–2014 werkt het in 2013 en 2014 aan een tweede ronde projecten, Markermeer, Energietransitie, en Herbestemming, die getoond worden op IABR–2014.
Het College van Rijksadviseurs en de IABR Curator Dirk Sijmons houden als audit team gedurende het traject een vinger aan de pols.