IABR-2014-

IABR–2014–project #79: Kulturlandschaft (ETH Zürich) - Zwitserland

© Marc Latzel

IABR–2014–URBAN BY NATURE– vertrekt vanuit het standpunt dat we de globale milieuproblemen kunnen oplossen als we de problemen van de stad oplossen.

Vanuit het perspectief van de landschapsarchitectuur kijkt IABR–2014– eerst naar wat stad en stedelijkheid eigenlijk is. Steeds meer mensen wonen in de stad, maar waar wonen ze precies? Het antwoord is: lang niet alleen maar in compacte binnensteden, maar in grote uitgestrekte stadslandschappen die overwegend in de delta’s van deze wereld liggen, en nooit ver van het water.
Stad en landschap vloeien steeds meer in elkaar over en daarom onderzoekt IABR–2014– de relatie tussen stad en natuur. Hoe meer we daarvan weten, hoe meer houvast we hebben bij het ontwerpen, plannen en besturen van onze complexe stedelijk landschappen.

Als we de stad beschouwen als onze natuurlijke ecologie, haar structuur en stofwisseling analyseren, begrijpen en leren gebruiken, dan kunnen we concreet werken aan een veerkrachtiger stad, en daarmee aan een duurzamere toekomst.

IABR–2014– presenteert 96 concrete en innovatieve projecten bijeengebracht in zes tentoonstellingen: vijf in de Kunsthal en één in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Samen vormen ze één verhaal: URBAN BY NATURE–.

DE AARDE EEN TUIN
Het (her)inrichten van het stadslandschap vraagt om een betrokken relatie tussen mens en natuur. Er zijn veel manieren om aan die betrokkenheid vorm te geven. Van tuinen en parken tot natuurbescherming en natuurontwikkeling.

PURE VEERKRACHT
In het Natuurhistorisch Museum is een tentoonstelling over stadecologie ingericht, die de rijke verscheidenheid van de stedelijke natuur laat zien. Ook de stad is een biotoop.

HET VERKENNEN VAN DE ONDERGROND
Ontdekken, herwaarderen en plannen van de onbekende wereld onder onze voeten. De ondergrond als vindplaats van natuurlijke hulpbronnen, als opslag, maar ook als archief van onze culturele geschiedenis en van de aarde zelf.

HET STEDELIJK METABOLISME
De meeste mondiale milieuproblemen zijn terug te voeren tot het gebrekkig functioneren van de stedelijke stofwisseling. Als we die problemen willen oplossen, zullen we ze in de stadslandschappen moeten aanpakken.

STADSLANDSCHAP EN KLIMAATVERANDERING
De grootste stadslandschappen van de wereld liggen langs de kusten en in de delta’s. Deze gebieden zijn het meest kwetsbaar voor de gevolgen van een stijgende zeespiegel. Plannen voor waterveiligheid gaan hand in hand met gebiedsontwikkeling.

STRATEGIEËN VOOR HET STADSLANDSCHAP
Verstedelijking is een landschaps-architectonische opgave aan het worden, terwijl het landschap trekjes van een stedenbouwkundig probleem begint te vertonen. Kunnen we nog plannen maken op de schaal van dit stadslandschap?


Play
URBAN BY NATURE–: 96 PROJECTS