IABR-2014-

OWB (Onder Water Berging) Museumpark, Rotterdam

© Jannes Linders

De toegenomen belangstelling voor het ontwerpen met oog voor natuurlijke processen heeft geleid tot HET VERKENNEN VAN DE ONDERGROND. Bodem, bodemprocessen en diepe ondergrond vervullen talrijke onmisbare functies voor de stedelijke samenleving, maar zijn tegelijkertijd het minst onderzochte ecosysteem van de planeet.

IABR–2014–project #31: Sigirino Depot (Atelier Girot) - Zwitserland

© Atelier Girot

Dirk Sijmons:
"De stad heeft zich in de hoogte en in de breedte uitgebreid. Nu is de ondergrond de new frontier. Het wordt duidelijk dat er een direct verband bestaat tussen het bovengrondse ruimtegebruik en wat er ondergronds gebeurt. Een driedimensionale planning is noodzakelijk geworden. Niet alleen om overlast veroorzakende functies onder de grond te brengen of ingrepen op elkaar af te stemmen, maar vooral om bodem-bewust-bouwen te bevorderen. Het inspelen op de waarden die de ondergrond heeft voor de samenleving, vormt een onmisbare schakel in een duurzame stedelijke strategie. Net als in vele andere regio’s in de wereld zijn de Nederlandse overheden, samen met bedrijfsleven, experts en belangenorganisaties, actief beleid aan het formuleren voor het ondergrondse territorium."

IABR–2014–project #28: INVERscapes (OficioColectivo) - Guatemala Stad