IABR-2018-

Water School

foto: George Brugmans

De Water School 1.0 is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling die tijdelijk gehuisvest is in de werkplaats van Studio Makkink & Bey. Het platform van IABR–2018 wordt door Studio Makkink & Bey gebruikt om hun plannen voor de Water School een stap verder te brengen. Uiteindelijke doel is om, met het M4H-gebied als uitgangspunt, een levend archief en een netwerk op te zetten dat ingezet kan worden om de Water School ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
Vanaf 1 juni 2018 is de tentoonstelling op iedere vrijdag open voor publiek van 14 tot 19 uur, zolang de biennale duurt.

‘Water’ en ‘onderwijs’ worden verkend vanuit steeds een andere invalshoek en op basis van een specifiek thema: Clean, Grow, Harvest, Make, Build en Document. Medewerkers van Studio Makkink & Bey doen per thema onderzoek naar hoe ze te integreren in zowel het curriculum als de architectuur van de toekomstige Water School. Iedere vrijdag presenteren zij hun onderzoeksresultaten. Daarnaast worden gasten uit de culturele sector, de industrie en de overheid gevraagd hun visie te geven op ‘water’ en ‘educatie’ in de vorm van lezingen en discussies, die steeds in de namiddag, van 16:00 tot 18:00 uur, plaatsvinden.

Studio Makkink & Bey is gevestigd aan de Marconistraat 85, in het M4H-gebied.
Meer informatie en (updates van) het programma van iedere vrijdagsessie zijn te vinden in de agenda:
Clean 1 juni – klik hier
Grow 8 juni – klik hier
Harvest 15 juni – klik hier
Make 22 juni -– klik hier
Build 29 juni – klik hier
Document 6 juli – klik hier