IABR-2018-

15
jun, 2018
14:00 - 19:00
jun, 2018
14:00 - 19:00

Water School

Harvest

Studio Makkink & Bey
Water School

foto: George Brugmans

De Water School is een prototype voor een nieuw te ontwikkelen school in de vorm van een werktentoonstelling die tijdelijk gehuisvest is in de werkplaats van Studio Makkink & Bey. Het platform van de IABR wordt door Studio Makkink & Bey gebruikt om hun plannen voor de Water School een stap verder te brengen. Uiteindelijke doel is om, met het M4H-gebied als uitgangspunt, een levend archief en een netwerk op te zetten dat ingezet kan worden om de Water School ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.
Vanaf 1 juni en gedurende de gehele biennale is de tentoonstelling op iedere vrijdag open voor publiek. Gasten uit de culturele sector, de industrie en de overheid worden gevraagd hun visie te geven op ‘water’ en ‘educatie’ in de vorm van lezingen en discussies.
Water School: Harvest

Harvest
De Harvesting Day onderzoekt lokaliteit en circulariteit in relatie tot (voedsel)productie. Vandaag wordt bevraagd wat we eten, waar het werd geoogst, en hoe dit onze gezondheid beïnvloedt. Kan een school haar studenten naast rekenen en aardrijkskunde ook leren wat het betekent om gezond te leven?

Gastdocent Jos Klarenbeek analyseerde de zuivelproductie-keten van koe tot gebruiker. Binnen het huidige massaproductiesysteem is 1020 liter vers water nodig om één kilo melk te produceren. Om dit gegeven en de massaproductie van zuivel in het algemeen te bevragen, ontwierp Klarenbeek een Cowtarium waarin hij de volledige productieketen van melk terugbrengt naar de schaal van één koe, en waarbij alle stappen die nodig zijn voor de productie van melk plaatsvinden op één plek.

De tweede gastdocent, Aliki van der Kruijs, stelde zichzelf de vraag of het mogelijk is om “het weer” te dragen. Hiervoor ontwikkelde zij een nieuwe techniek: pluviagraphy, waarbij regendruppels worden vastgelegd in inkt en glazuur, waardoor plaats- en tijd specifiek textiel en keramiek kan worden gecreëerd.

Uitgenodigde kunstenaar Teresa van Dongen verbindt in haar werk natuur, wetenschap en design met elkaar. Tijdens de Harvesting Day toont zij twee werken, Lumi en Lumist. Op dit moment werkt ze vanuit haar studio in Amsterdam aan opdrachten en eigen projecten.


locatie: Studio Makkink & Bey, Marconistraat 85, Rotterdam
datum: 15 juni
de tentoonstelling is gratis en open van 14:00 tot 19:00 uur, de lezingen en discussies vinden plaats van 16:00 - 18:00 uur
voertaal: Engels