IABR-2018-

Delta Ecosysteem

uit: De Lage Landen 2020 - 2100 (Brussel, 2018)

Nederland en Vlaanderen maken samen deel uit van een en hetzelfde unieke ruimtelijk systeem in de delta van Rijn, Maas en Schelde, een dicht verstedelijkt gebied dat een belangrijke rol speelt in de wereldeconomie. De omwentelingen en transities waar we nu en in de komende decennia voor staan, zullen zich hier op een eigen, bijzondere manier manifesteren en dus ook om specifieke ruimtelijke strategieën vragen. Daarom hebben IABR en Architecture Workroom Brussels samen met de bouwmeesters in Nederland en Vlaanderen het Delta Atelier opgezet.

Het Delta Atelier wil concreet handelingsperspectief ontwikkelen dat onze delta opnieuw positioneert zowel in de aanpak van de klimaatopgaven in Nederland en België, én als laboratorium in de wereld. Kennisdeling en -ontwikkeling levert internationale inzichten op over de gedeelde ruimtelijke opgaves in beide landen, zowel voor overheden als voor lokale partners. En het koppelen van lokale en regionale uitdagingen aan repliceerbare instrumenten, die vervolgens opgeschaald en getoetst kunnen worden op nationaal en internationaal niveau, biedt zeker kansen.


Het Delta Atelier is een initiatief van de IABR en AWB i.s.m. de Nederlandse Rijksbouwmeester en de Vlaams Bouwmeester.


Hieronder kan een introductie van het Delta Atelier en een overzicht van alle deelnemende praktijken worden gedownload.