IABR-

Planet Texel

foto: I see for you © Hans Peter Föllmi

Master Class Ontwerpkracht op Texel
De eerste Master Class,Goed Rentmeesterschap – toerisme als instrument voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling, bouwde voort op de resultaten en uitkomsten van het IABR–2014–Projectatelier Planet Texel.

Toerisme, economie en duurzaamheid zijn stuk voor stuk complexe ruimtelijke opgaven, met niet zelden tegengestelde ambities op economisch en ecologisch vlak. Hoe kunnen deze opgaven productief worden gekoppeld en optimaal worden geïntegreerd? Hoe kan landschap een motor zijn voor economische ontwikkeling? Op welke manier kan een intensiever gebruik van de ruime leiden tot een duurzamere ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten?

foto: Stefan Kroft

De Master Class vond plaats op 25 en 26 november 2015 op Texel en stond onder leiding van Master Dirk Sijmons (curator van IABR–2014–URBAN BY NATURE en Ateliermeester van IABR–Projectatelier Planet Texel, hoogleraar Landschapsarchitectuur TU Delft). Eric Hercules (wethouder Toerisme, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening Gemeente Texel) deelde als opdrachtgever van IABR–2014–Projectatelier Planet Texel zijn ervaringen.