IABR-

Play
2050–An Energetic Odyssey, de trailer

De installatie 2050 – Een Energieke Ontdekkingsreis was één van de hoogtepunten van de afgelopen biennale. Toen die voorbij was, bleek er veel belangstelling om de installatie ook elders te vertonen: lessons learned en hoe nu verder?
Daarom heeft 2050 een ander format gekregen en kan het op tournee (zie de PDF onder aan deze pagina).
Geinteresseerden in Nederland kunnen zich wenden tot H+N+S Landschapsarchitecten middels een mail naar info@hnsland.nl.
Voor vertoningen buiten Nederland is de IABR het aanspreekpunt, mail dan naar 2050@iabr.nl


foto: Hans Tak


Een productie van IABR i.s.m. Ministerie van Economische Zaken, Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, European Climate Foundation, RWE, Natuur & Milieu, Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam
Concept: Maarten Hajer en Dirk Sijmons (ateliermeester)
Ontwerpend onderzoek, research en animatie: H+N+S Landschapsarchitecten, Ecofys en Tungsten Pro
Producent: George Brugmans (IABR)