IABR-

IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied

bevolkingsgroei als kans voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Het Oost-Vlaams Kerngebied is een netwerk van steden en gemeenten rond Gent. Verwacht wordt dat de bevolking in dat gebied tegen 2050 met 15 tot 25 procent gegroeid zal zijn. Dat wil zeggen dat er 100.000 tot 160.000 mensen zullen bijkomen. Om die groei op te vangen moeten er woningen, werkplekken en voorzieningen bijkomen.

Beeld: Architecture Workroom

De Provincie Oost-Vlaanderen wil haar ruimte op een slimmere, meervoudige manier inzetten om tegen 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving gerealiseerd te hebben. De Provincie Oost-Vlaanderen en de IABR onderschrijven de noodzaak om aan het "experiment" voorbij te gaan en onderzoeken en testen daarom in de praktijk hoe bevolkingsgroei een kans kan bieden voor, dus een hefboom kan zijn voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het gehele Oost-Vlaams Kerngebied.

Oost-Vlaams Kerngebied

beeld: IABR–Atelier OVK

Regionale oproep
Op 17 januari 2018 lanceerde het IABR–Atelier OVK een projectoproep voor de regio. Het Atelier ging op zoek naar ideeën, initiatieven, projecten en partnerschappen met een relevantie voor de volledige regio en waarmee een testtraject opgezet kon worden. Het doel van zo’n traject is projecten te ontwikkelen die op een specifieke plek haalbare én herhaalbare oplossingen ontwerpen voor de ruimtelijke uitdagingen van het volledige Oost-Vlaams Kerngebied.

Drie demonstratieprojecten
Uit de ingezonden initiatieven werden op 28 maart 2018 drie demonstratieprojecten op verschillende locaties geselecteerd: Lievegem, Merelbeke/Gent en Eeklo. Vervolgens gingen ontwerpbureaus aan de slag met specifieke uitdagingen voor de geselecteerde gemeenten. De thematische invalshoeken waren respectievelijk: open ruimte en water, mobiliteit en energie. Met als gemene deler: hoe kunnen deze uitdagingen dienen als hefboom voor ontwikkeling en tegelijkertijd antwoorden vinden op zowel lokale vraagstukken als dat van de overkoepelende regionale demografische groei?


IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied is een samenwerking van de IABR en de Provincie Oost-Vlaanderen (BE). Ateliermeester is Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels)