IABR-2014-

Play
RESILIENCE : Alexandros Washburn

7"55'

"Resilience is iets wat gerealiseerd moet worden niet ten koste van de gemeenschap, maar door de gemeenschap sterker te maken" zegt Alexandros Washburn, oprichter van CRUX, The Center for Coastal Resilience and Urban Xcellence van het Stevens Institute of Technology, in de film 'Resilience'.

De architect Alexandros Washburn was Chief Urban Designer van de stad New York toen de orkaan Sandy toesloeg. Hij woont in Red Hook, Brooklyn, vlak bij het water, een buurt waar de bewoners geëvacueerd moesten worden. Maar Washburn bleef thuis om met eigen ogen te zien wat een superstorm doet met een stad. Sindsdien is hij actief betrokken bij de inspanningen van de inwoners van Red Hook hun buurt weerbaar te maken voor de stormen die komen gaan.

Alexandros Washburn, Red Hook, Brooklyn

© George Brugmans

Het Stevens Institute of Technology maakt deel uit van het WXY/WEST 8 team, een van de ontwerp teams die zijn geselecteerd voor Rebuild by Design. De ontwerp voorstellen van het team worden samen met die van negen andere teams gepresenteerd op URBAN LANDSCAPE AND CLIMATE CHANGE–, onderdeel van de tentoonstelling URBAN BY NATURE– .

IABR–2014–project #32J: Off-Shore Island Landscapes in the Mid-Atlantic (WXY/West 8) - Rebuild by Design

Het beschermen van de bestaande kustlijn bevordert tevens het herstel van natuurgebieden


Deze film is onderdeel van een serie korte webvideo's gemaakt in opdracht van de IABR in het kader van IABR–2014–URBAN BY NATURE–.
Regisseur: Alexander Oey
Producent: George Brugmans