IABR-2020-

DOWN TO EARTH: WATERSCHOOL M4H+

beeld: Aad Hoogendoorn

Een Waterschool voor de IABR–Test Site M4H+
In M4H, het Merwe-Vierhavensgebied, komen oud en nieuw samen in een urgente opgave voor toekomstige haven- en stadsontwikkeling. Daarom is het een ideale test site voor het soort transities waarvoor niet alleen Rotterdam maar veel meer havensteden staan. In 2018 deed het IABR–Atelier Rotterdam er daarom al onderzoek naar de potentie van de circulaire economie en naar de condities en coalities nodig om zo’n proces optimaal te stimuleren en faciliteren in een gebied dat de gemeente Rotterdam wil inrichten als een duurzame en uitdagende leefomgeving voor vooral kleinere bedrijven en 6.300 nieuwe bewoners.
Om M4H metterdaad als een proeftuin voor de circulaire economie door te ontwikkelen, willen Studio Makkink & Bey en de IABR met de Waterschool een interactief proces van ‘al-lerend-gebied-ontwikkelen’ op gang helpen brengen, een permanent en adaptief proces van verduurzaming van Merwe-Vierhavens in samenhang met aanpalende wijken als Bospolder-Tussendijken, Delfshaven en Oud-Mathenesse. Vandaar ook die plus: stad + haven = Test Site M4H+.

Artist's Impression Educational Test Site Waterschool M4H+

beeld: Studio Makkink & Bey

Een cultureel raamwerk
De tentoonstelling WATERSCHOOL M4H+ laat het resultaat zien van een diepgaande verkenning in de afgelopen twee jaar van de voormalige stadshaven als een lerend productielandschap, een leeromgeving voor de toekomst die we kunnen willen in een gebied waar de komende jaren ongeveer 3.000 (werk)woningen gebouwd gaan worden voor zo’n 6.300 mensen.

DOWN TO EARTH: WATERSCHOOL M4H+

beeld: Aad Hoogendoorn


Dialoog met de kleine maakindustrie
De nadruk leggen Makkink en Bey op drie onderwerpen die centraal staan bij deze (her)ontwikkeling: voedselproductie, energieproductie en woon-werk milieus. De Waterschool wil daarbij vooral de dialoog tussen wetenschap, cultuur en de kleine maakindustrie bevorderen. In feite willen Makkink en Bey over het ruimtelijk raamwerk dat in 2019 is goedgekeurd door gemeente en havenbedrijf, nu een cultureel raamwerk leggen. Een programma waarmee De Waterschool permanent aardt in M4H als motor van een lerend productielandschap met een dynamisch groeiend archief en een zich steeds verder ontwikkelend netwerk. Een bibliotheek die naadloos past bij de ambities van het gebied, met een toekomstgerichte collectie van (referenties naar) werk van kunstenaars, ontwerpers en (lokale) bedrijven, die M4H moeten voeden met nieuwe inzichten en ontwikkelingen. En conform de doelstellingen van de IABR sluit de Waterschool zich daarbij steeds bewust aan bij de 2030 Agenda for Sustainable Development en de agenda van Resilient Rotterdam.

DOWN TO EARTH: WATERSCHOOL M4H+

beeld: Aad Hoogendoorn

Programma
Tijdens het Waterschool-programma in het kader van DOWN TO EARTH komen daarom vragen aan de orde als: Hoe ontwikkelen, behouden en verspreiden we bestaande en nieuwe kennis en kunde in M4H en zetten we die concreet in voor de ontwikkeling van het gebied? Hoe betrekken we alle relevante partijen zo optimaal mogelijk? En hoe komen we tot actie? En daaronder liggen onderzoeksvragen als: Hoe ontwikkelen we collectief, als collaborative commons, een ecologische intelligentie die gericht is op betekenisvol leven in balans met deze specifieke omgeving? Hoe komen we hier tot een gelijkwaardige wisselwerking tussen alle organismen, leefgemeenschappen en hun omgeving? Hoe bouwen we concreet verder aan een lerend, duurzaam en circulair productielandschap, denkend vanuit de wateropgave en redenerend vanuit een optimale ecologische footprint van 6.300 nieuwe bewoners?

WATERSCHOOL M4H+ - rondleiding door Jurgen Bey

beeld: Melany van Twuijver


Voor meer informatie over de tentoonstelling DOWN TO EARTH: WATERSCHOOL M4H+, klik hier