IABR-2016-

IABR–2016 dankt haar rijkdom aan de actieve en genereuze bijdragen van vele deelnemers en partners. Opnieuw is de uitkomst van samenwerking veel meer dan de som der delen.
Natuurlijk willen we vooral onze hoofdpartners bedanken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, zonder welke er geen IABR zou zijn.
Ook willen we hier de volgende partners bedanken: de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken; de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Groningen; de provincie Groningen; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams Brabant, Ruimte Vlaanderen en OVAM; het Strategisch Bureau van de minister-president, het ministerie van Stedelijke Ontwikkeling en het Nationaal Plan Bureau van Albanië; de bedrijven Van Oord, Shell, TenneT, Zeeland Seaports, RWE, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam en Heijmans; de European Climate Foundation, Natuur & Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving, het College van Rijksadviseurs, de dienst Stadsontwikkeling van São Paolo, MVO Nederland, de BankGiro Loterij en Rotterdam Festivals.

Samen met alle andere deelnemers aan IABR–2016 hebben al deze partners zonder voorbehoud bijgedragen met kennis, informatie, tijd, denkkracht, netwerk, ideeën, projecten en/of financiële middelen.