IABR-2018-

Samen met Resilient Rotterdam organiseert de IABR op 7 en 8 juni de internationale conferentie Resilient Cities en Energietransitie. Onder de paraplu van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK brengen stad en biennale beleidsmakers, stedenbouwkundigen, ontwerpers, ondernemers, experts en andere praktijkdeskundigen, uit Rotterdam én de wereld, bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk op zoek te gaan naar nieuwe oplossingsrichtingen en de uitvoering daarvan. Op weg naar een weerbare toekomst!

burgemeester Aboutaleb lanceert eerste resilience strategie Rotterdam (2016)

7 juni: Resilience Strategie Rotterdam
Op dag 1 van de conferentie staat de Resilience Strategie van de gemeente in brede zin centraal. In mei 2016, op het platform van IABR–2016, lanceerde Rotterdam als eerste stad in Nederland een resilience strategie. Op 7 juni is de focus gericht op de vraagstukken waarmee steden, ondernemers, ontwerpers, ingenieurs en studenten zich bezighouden om de veerkracht van de stad te versterken.

7 juni: Programma
Burgemeester Ahmed Aboutaleb opent om 14.00 uur. Vervolgens houden Arnoud Molenaar (Chief Resilience Officer) en Joachim Declerck (ateliermeester IABR–Atelier Rotterdam en lid curatorteam IABR–2018+2020–THE MISSING LINK) een lezing.
Daarna is er gelegenheid om een break-out sessie naar keuze te volgen. Voor meer informatie en aanmelding, klik hier.


De lezing van Joachim Declerck biedt een sneak preview van de tussentijdse resultaten van IABR–Atelier Rotterdam: De Energietransitie als Inclusief Stadsproject. De tweede dag van de conferentie, vrijdag 8 juni, staat geheel in het teken van de belangrijkste vraag die het atelier aan de orde stelt: hoe de energietransitie als hefboom kan worden ingezet voor meer weerbare steden.


8 juni: Energietransitie als hefboom voor weerbare steden
Met de doorvertaling van de doelstellingen zoals afgesproken in Parijs naar de inzet op nationaal en lokaal niveau begint het echte werk. De concrete acties die hieruit voortkomen raken direct en stevig aan de dagelijkse levens van mensen. Lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers beginnen zich steeds luider te roeren, er verschijnen bijna dagelijks artikelen in de media over de (nieuwe) vragen die opdoemen bij elke stap die wordt gezet. Gemene deler van die vragen: hoe brengen we alle acties, beleid en lokale initiatieven in lijn met de collectieve doelstellingen en hoe doen we dat op een manier die leidt tot ecologische én maatschappelijke winst?
Aan de hand van het onderzoek van het IABR–Atelier Rotterdam gaan we in op deze vragen en proberen we stappen te zetten in het gezamenlijk definiëren van oplossingsrichtingen. Op veel plekken wereldwijd wordt reeds hard gewerkt aan oplossingen, variërend van integrale strategieën tot lokale initiatieven in wijken. Maar tellen de vele initiatieven, inzichten en experimenten op tot de radicale aanpassing en gedragswijziging die nodig is? Wat kunnen praktijken uit heel de wereld leren van elkaar? En waar staat Rotterdam zelf?

8 juni: Programma

In de ochtend is er een plenair programma met onder andere bijdragen van George Brugmans (bestuurder-directeur IABR), Emile Klep (directeur Stedelijke Inrichting Gemeente Rotterdam), Floris Alkemade (Rijksbouwmeester en lid curatorteam IABR–2018+2020) en Joachim Declerck (ateliermeester IABR–Atelier Rotterdam en lid curatorteam IABR–2018+2020). Daarnaast tonen we aan de hand van korte pitches van stakeholders die actief zijn in de energietransitie het Rotterdamse speelveld. Vervolgens verbreden we in een rondetafelgesprek de scope van het gesprek en onderzoeken we hoe de energietransitie een hefboom kan zijn voor sociaaleconomische ontwikkeling.

In de middag wordt vanuit drie thematische invalshoeken in break-out werksessies dieper ingegaan op specifieke vraagstukken die binnen IABR–Atelier Rotterdam aan de orde komen:
- Energietransitie als hefboom voor de solidaire stad
- Energietransitie en de circulaire economie
- Energietransitie en de gebouwde omgeving.

Dagvoorzitter: Arie Lengkeek

Meer weten over het programma en de break-out sessies? Download hier het volledige programma voor 8 juni.
Voor aanmelding, klik hier

Locatie