IABR-2020-

IABR–Test Site M4H+

IABR, gemeente en havenbedrijf samen aan de slag in stadshaven Merwe-Vierhavens

M4H+ Rotterdam


De haven van Rotterdam, een mondiale speler, heeft een bijzondere relatie met de stad. Die relatie is de afgelopen decennia fragieler geworden, maar nu worden precies de gebieden waar stad en haven elkaar ontmoeten, de ‘stadshavens’, weer van steeds groter belang. Want daar kan slim de koppeling worden gemaakt tussen de onvermijdelijke transities op het vlak van energie en grondstoffengebruik (circulaire haven, circulaire economie) en de bredere sociaaleconomische ontwikkeling van zowel bewoners als bedrijven in de stad.
In Rotterdam zijn havenbedrijf en gemeente als een Siamese tweeling verbonden in één groot stedelijk systeem en in de ‘stadshavens’ kunnen zij de transitie naar het toekomstig Rotterdam samen verkennen, ontwerpen en uittesten.
Eén van die stadshavens waar haven– en stadsontwikkeling samenkomen is het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) waar de IABR in 2018 samen met Programmabureau M4H, dus met gemeente en havenbedrijf, de Test Site M4H+ heeft geinitieerd.
Where City Meets Harbor

Team1010 / IABR–Atelier Rotterdam


Test Site M4H+ is een samenwerking van de IABR en het Programmabureau M4H, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.