IABR-

Van Cure naar Care – Transities in de gezonde stad Utrecht

De resultaten van het IABR–Atelier Utrecht zijn gebundeld in de publicatie Van Cure naar Care – Transities in de gezonde stad Utrecht. De publicatie omvat een serie kansrijke scenario’s waarbij verdichting wordt ingezet als motor voor de Gezonde Stad. Naast ruimtelijke kansen ligt er voor de gemeentelijke overheid een kans om een nieuwe rol op zich te nemen, namelijk die als choreograaf van een ‘coöperatieve’ stadsontwikkeling. Daarbij wordenactoren met zeer uiteenlopende investeringsmogelijkheden en ambities betrokken bij gebieds- en wijkontwikkeling.

De publicatie is te koop bij de IABR voor € 12,50, exclusief verzendkosten. Om te bestellen, klik hier

Atelier Utrecht is een samenwerking tussen de IABR en gemeente Utrecht. Ateliermeester is Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) en het ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door Architecture Workroom Brussels, De Smet Vermeulen architecten en MUST Stedebouw.

Keywords