IABR-

Het Stedelijk Metabolisme van Rotterdam

Tentoonstelling HET STEDELIJK METABOLISME VAN ROTTERDAM en debat over STOFWISSELING VAN DE ZUID WESTELIJKE RANDSTAD in Provinciehuis ZUID–HOLLAND

Om richting te geven aan het denken over de toekomst van de provincie Zuid-Holland en de rol die provincie en partners daarbij moeten vervullen, zet de Provincie Zuid Holland de resultaten van het IABR–2014–PROJECTATELIER ROTTERDAM: URBAN METABOLISM centraal met de tentoonstelling Het Stedelijk Metabolisme van Rotterdam en het debat De stofwisseling van de Zuidelijke Randstad.
Opening en debat vinden plaats op 21 april in het Provinciehuis in Den Haag, de tentoonstelling is te zien tot 5 mei; ze is vrij toegankelijk en te bezichtigen binnen de openingstijden van het Provinciehuis.

IABR–2014–PROJECTATELIER ROTTERDAM
Het IABR–2014–Projectatelier Rotterdam is een samenwerking van de IABR en de gemeente Rotterdam; het ontwerpend onderzoek is uitgevoerd door het Nederlandse .FABRIC en JCFO uit New York, en het Havenbedrijf Rotterdam, het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO waren actieve partners.
(Voor meer informatie klik hier)

Perspectief en debat
De ontwikkelingsperspectieven die het IABR–Projectatelier Rotterdam heeft opgeleverd voor Rotterdam en regio zijn ook voor de provincie Zuid-Holland wenkend. Ze geven houvast om op een integrale manier verder te denken over de verschillende opgaven die op dit moment in de provincie spelen.
Aan de hand van een presentatie van .FABRIC over de resultaten van het ontwerpend onderzoek naar het metabolisme van de zuidwestelijke delta, wordt het debat over de concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad inhoudelijk gevoerd. De aanwezigen gaan, onder aanvoering van de provincie Zuid-Holland, het Waterschap HHSK, het Warmtekoude bureau ZH en de gemeente Rotterdam, met elkaar in gesprek over de vraag hoe de geschetste perspectieven verder ontwikkeld kunnen worden en welke acties en allianties daarvoor nodig zijn.

Aanmelden voor het debat kan hier

Dinsdag 21 april, 15u30 – 17u30
Provinciehuis Zuid-Holland
MSA hal
Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

HET STEDELIJK METABOLISME VAN ROTTERDAM
De presentatie HET STEDELIJK METABOLISME VAN ROTTERDAM was onderdeel van de hoofdtentoonstelling van de zesde editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, IABR−2014−URBAN BY NATURE−. Geïnspireerd door curator Dirk Sijmons onderzochten ontwerpers in binnen- en buitenland in het kader van IABR–2014 de stelling dat we de milieuproblemen in de wereld alleen kunnen oplossen als we eerst de problemen van de stad oplossen. Daarvoor moeten we opnieuw naar de stad leren kijken, als een stedelijk landschap dat functioneert als een een stedelijk metabolisme, een levend organisme waarbij cultuur en natuur in elkaar grijpen. Zo'n stedelijk metabolisme is een complex en interactief systeem van stofstromen dat onophoudelijk werkt om in de behoeften van zijn bewoners te voorzien. Als we die stofstromen, zoals voedsel, lucht, water, goederen, mensen, energie en afval, goed analyseren, kringen leren sluiten en de stromen in samenhang met elkaar leren aansturen, dan kunnen we de complexe stedelijke landschappen waarin we wonen beter en duurzamer ontwerpen, plannen en aansturen.

Om deze stelling te onderzoeken voor de regio Rotterdam is door de IABR in 2013 samen met de gemeente Rotterdam het IABR–PROJECTATELIER ROTTERDAM opgezet, een grootschalig ontwerpend onderzoek naar het stedelijk metabolisme van de zuidwestelijke delta, met name Rotterdam, met het doel te komen tot meer duurzame ontwikkelingsmodellen voor de regio. Vanaf het voorjaar van 2013 is ontwerpend onderzoek gedaan door de ontwerpbureaus .FABRIC (Amsterdam) en JCFO (New York). Actieve partners bij het onderzoek waren het Havenbedrijf Rotterdam, het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO.

De onderzoeksresultaten en concrete projectvoorstellen van het Atelier zijn gepresenteerd in de publicatie Stedelijk Metabolisme, en van mei tot augustus 2014 tentoongesteld op IABR−2014−URBAN BY NATURE− in de Kunsthal in Rotterdam.