IABR-

Water as Leverage

een agenda voor samenwerking

Water as Leverage Asia

Water vertegenwoordigt het meest uitdagende en complexe risico waarvoor de mens zich gesteld ziet. Meer dan 80% van alle door klimaatverandering veroorzaakte noodsituaties en rampen zijn water gerelateerd. Overstromingen en droogte, vervuiling en waterconflicten leiden in relatie met snelle verstedelijking, een groeiende vraag naar voedsel en energie, en migratie en klimaatverandering overal en steeds meer tot problemen en vaak zelfs rampen. Het risico voor disruptieve transities is daarmee groot. Maar juist de alomtegenwoordigheid van de wateropgave biedt ook de kans om water overal, en op ieder schaalniveau, in te zetten als hefboom: water as leverage voor integrale verandering door het realiseren van op echte transformatie gerichte projecten.

De Zondvloed
Sinds de gedenkwaardige ‘water-biennale’ van 2005, DE ZONDVLOED, loopt water als een blauwe draad door de tentoonstellingen en de onderzoeksprogramma’s van de IABR. Meteen vanaf dat begin werd er bewust een relatie gelegd tussen onderzoek, presentatie en realisatie. In onderzoeksprojecten in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in en met de steden São Paulo en Istanbul, zette de IABR de wateropgave in als hefboom voor een integrale aanpak van duurzame stadsontwikkeling

Projecten
Om dergelijke projecten te stimuleren en te realiseren hebben Henk Ovink, de Nederlandse Watergezant, en George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, in 2016 een Memorandum of Understanding getekend dat in april 2020 met nog eens vier jaar werd verlengd. (Voor de tekst, klik hier)
De IABR stond zo mee aan de wieg van en is samen met een brede internationale alliantie van partners actief in het door de Watergezant geïnitieerde Wereld Water Atlas en het door hem getrokken programma Water as Leverage for Resilient Cities, waarvoor de eerste drie projecten zijn opgestart in Azië, in en met de steden Chennai (India), Khulna (Bangladesh) en Semarang (Indonesië).

DOWN TO EARTH
De Water as Leverage agenda is de leidraad voor twee ontwerpend onderzoekstrajecten die de IABR in 2017 opzette, de IABR–Ateliers Droogte in de Delta en Dordrecht: Waterveiligheid als Hefboom voor Duurzame Gebiedsontwikkeling, en voor WATERSCHOOL M4H+.

Met Energietransitie als Hefboom is Water als Hefboom een belangrijke rode draad die in 2020 en 2021 door het hele programma van DOWN TO EARTH loopt.

uit: The Geography of Future Water Challenges - Planbureau voor de Leefomgeving