IABR-

Henk Ovink is in 2015 benoemd tot Nederlands eerste Watergezant.
Daarvoor was hij senior advisor van de Amerikaanse Minister Shaun Donovan van HUD (Housing and Urban Development) in diens rol als voorzitter van de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force.
Ovink was onder meer verantwoordelijk voor de lange termijn planningsstrategie en de succesvolle ontwerpwedstrijd Rebuild By Design.

Ovink was tot zijn aanstelling bij de Task Force zowel directeur-generaal Ruimte en Water als directeur Nationale Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Nederland. Als directeur-generaal was hij verantwoordelijk voor het nationale beleid en de nationale wetgeving, de lange termijnstrategie en de investeringen, programma's en projecten voor water en ruimtelijke ordening in Nederland.

Henk Ovink is lid van het bestuur van het Berlage Instituut, de UK School of Design, de TU-Delft faculteit Bouwkunde en de Master City Developer Rotterdam. Hij heeft het onderzoeksprogramma Design & Politics geïnitieerd met de bijbehorende hoogleraarspositie Design & Politics aan de TU Delft en een reeks publicaties met 010 Publishers, 'Ontwerp en Politiek'. Ovink werkt samen met en participeert in het onderzoeksprogramma Urban Age binnen het Cities Program van de LSE. Hij geeft lezingen en publiceert over de verandering van de overheid, het bestuur en de planning, alsmede over de specifieke relatie tussen ontwerp en politiek.