IABR-

De IABR realiseert in de periode 2017 - 2021 opnieuw een aantal IABR–Ateliers samen met lokale en regionale overheden in binnen- en buitenland. Met deze nieuwe lichting Ateliers wil de IABR nog meer dan voorheen inzetten op verdieping van het gezamenlijk onderzoeksproces en op de doorwerking van de resultaten daarvan in de praktijk. Het ontwerpend onderzoek moet expliciet tot doel hebben om gerealiseerd te worden. Het gaat ons en onze partners om operationalisering van de uitkomsten van de Ateliers in de lokale en regionale praktijk en om de bijdrage daarvan aan de praktijk van de stadsontwikkeling als geheel.

Workshop IABR–Atelier Dordrecht

Voor een compleet overzicht van alle IABR–Ateliers en Test Sites sinds 2008, klik hier

De Nederlandse IABR–Ateliers worden onder directie van George Brugmans door de IABR uitgevoerd als lead partner van het Rijk in het kader van de Actie Agenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 - 2020 (ARO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.