IABR-

Kick Off Planet Texel

Kaap Skil, Oudeschild, 17 juni 2013

Texelse bestuurders, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven komen op woensdag 2 oktober voor de tweede keer publiek bijeen om te praten over ideeën voor een duurzaam toekomstig Texel.

Sinds het voorjaar van 2013 werken de ontwerpbureaus LA4SALE en FARO Architecten in opdracht van IABR en Gemeente Texel aan de opgave hoe de verschillende Texelse ambities – met name de groei van de vooral op toerisme gebaseerde economie, het streven naar energieneutraliteit en zelfvoorziening, en het behoud van de bijzondere natuur en de leef kwaliteit van de bewoners– ruimtelijk optimaal te integreren zijn. Tijdens de Urban Meeting zullen de bureaus de eerste aanzet tot het te ontwikkelen vergezicht en specifieke ontwerpvoorstellen voor Texel presenteren.
Christophe Girot (hoogleraar landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit van Zürich) zal de avond aftrappen met een prikkelend verhaal over de vraag wat er nu werkelijk ‘natuurlijk’ is aan ons landschap. Vervolgens gaat een panel van stakeholders en experts in gesprek met elkaar en met het publiek.

De Urban Meeting is een stap op weg naar IABR–2014–URBAN BY NATURE– en is het moment waarop de tussentijdse resultaten van het Projectatelier Planet Texel aan diverse stakeholders en publiek worden gepresenteerd en input wordt verzameld.


Urban Meeting Planet Texel
woensdag 2 oktober, 17.00 – 20.30 uur
locatie: OSG De Hogeberg, Haffelderweg 40, Den Burg
aanmelding niet nodig

sprekers: Christophe Girot (hoogleraar ETH Zürich), Eric Hercules (wethouder van economie, duurzaamheid en toerisme, GemeenteTexel), Dirk Sijmons (Curator IABR–2014–URBAN BY NATURE–), LA4SALE en FARO Architecten.
Moderator: Wouter de Waal (directeur VVV Texel)