IABR-2020-

Wie De Staart wil begrijpen moet het eiland zien door de lens van zijn industriële geschiedenis, die, tot op de dag van vandaag, resulteert in hoge CO2-emissies en ernstige geluidsoverlast en grondvervuiling. Mede daarom zijn wonen en werken er strikt gescheiden. De bestaande woonwijken zijn monotoon en naar binnen gekeerd. Collectieve voorzieningen en ankerpunten voor een (klimaat)inclusieve samenleving ontbreken.

THE HIGH GROUND - KANSENKAART VOOR DE STAART

beeld: Aad Hoogendoorn


De Kansenkaart van Adriaan Geuze (West 8), de lead designer van het IABR–Atelier Dordrecht, laat echter zien dat de unieke ligging van De Staart, relatief hoog en omringd door water, en gelegen pal naast de Biesbosch, ook veel kansen biedt. Het gebied kan gaan functioneren als een nieuwe, duurzame leefomgeving én als vluchthaven in geval van (water)noodsituaties.

THE HIGH GROUND - Kansenkaart voor De Staart

beeld: Aad Hoogendoorn

De waterveiligheid als hefboom-aanpak dwingt tot een focus op de buitenruimte, op de nadruk op blauw-groene componenten en op het prioriteren van goede verbindingen. Zo ontstaat een flexibel, duurzaam, sociaal-inclusief en klimaatadaptief kader voor de ontwikkeling van De Staart.

Het is eerst en vooral nodig De Staart uit zijn isolement te halen. Over en langs het Getijdewater, de zuidoever van de Wantij, worden daarom verbindingen aangelegd die langzaam verkeer en voetgangers directe toegang verschaffen tot de binnenstad en vice versa, en die de parel van het gebied, de Biesbosch, ontsluiten. Het Wantij-getijdenpark en de Dordttrack vormen hiervoor de ruggengraat. Zij zorgen voor toegankelijke, natuurvriendelijke oevers die kunnen functioneren als evacuatieroute in geval van nood. Direct gekoppeld aan verschillende buurten ontstaan aan het water nieuwe stedelijke ontmoetingsplekken: het Staartpaviljoen, Zagerij Nachtegaal en een stadsstrand. Ook worden de wateroevers verbeterd zodat de unieke biodiversiteit van de Biesbosch kans krijgt om te floreren.

Kansenkaart voor De Staart

beeld: West 8 voor IABR–Atelier Dordrecht

De Staart transformeert vervolgens naar een gemengd en vitaal woon-werkgebied in verschillende stedelijke dichtheden en met een eenentwintigste eeuws spectrum aan subculturen, werklocaties, gebouwtypen en woonvormen; ze wordt coöperatief, collectief én individueel, grondgebonden en amfibisch. Hernieuwbare energie, zoals zonne- en windenergie, wordt gecombineerd met aquathermische energie uit het Wantij. Circulariteit is een voorwaarde. De toekomst kan beginnen.