IABR-

Samen met de IABR en de Gemeente Rotterdam organiseren BNA Onderzoek, de NVTL en de BNSP een ideeën prijsvraag voor architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen.

Uitgaand van de ‘stromen’ die de stad (in dit geval Rotterdam) in komen en uit gaan, en de interactie tussen al deze stromen, wordt er ontworpen aan een concreet vraagstuk: de opwaardering van het gebied Blaak / Westblaak. Stromen zoals verkeer, water, voedsel, lucht, mensen en energie moeten zo georganiseerd worden dat het gebied veerkrachtiger, leefbaarder en toekomstbestendiger wordt.