IABR-

BrabantStad: de Mozaïekmetropool

Op woensdag 19 februari vindt in Den Bosch de Urban Meeting BrabantStad plaats.

In aanloop naar de zesde editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam IABR–2014–URBAN BY NATURE– presenteren de ontwerpbureaus Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects de belangrijkste bevindingen van het ontwerpend onderzoek dat het afgelopen half jaar in het IABR–Projectatelier BrabantStad verricht is.

Hoe kunnen we de specifieke kwaliteiten van de Brabantse mozaïekmetropool benutten voor haar toekomstige ontwikkeling, juist in tijden van economische en financiële crisis? Aan de hand van een aantal zogenaamde ontwikkelprincipes schetsen de bureaus de mogelijkheden die het productief koppelen van opgaven, actoren en investeringsmogelijkheden op de schaal van het stadslandschap biedt voor een duurzame ontwikkeling van BrabantStad. Van groot belang daarbij is de vraag wat dit van de verschillende actoren vraagt, ook politiek, bestuurlijk en financieel.

Naast de ontwerp bureaus komen ook aan het woord Dirk Sijmons – curator van IABR–2014–URBAN BY NATURE– en Yves de Boer – gedeputeerde Ruimtelijke Ordening Noord Brabant en samen met de IABR opdrachtgever van Projectatelier BrabantStad.

Projectatelier BrabantStad en IABR–2014–URBAN BY NATURE–
In het IABR–Projectatelier BrabantStad verkennen ontwerp bureaus Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects de verborgen krachten in het Brabantse stadslandschap en zijn ze op zoek naar kansrijke ruimtelijke en bestuurlijke configuraties voor de duurzame ontwikkeling van BrabantStad. De resultaten van het Projectatelier BrabantStad krijgen een centrale plaats op de zesde editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, die plaatsvindt van 29 mei tot 24 augustus in de Kunsthal Rotterdam. Het inhoudelijke gesprek naar aanleiding van de eindresultaten van het Projectatelier en mogelijke implementatie ervan worden tijdens een symposium met betrokken partijen verder verkend. Het symposium vindt plaats op woensdag 18 juni in de Kunsthal Rotterdam.

Urban Meeting BrabantStad
Datum: woensdag 19 februari
Tijd: 19.30 – 21.30, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Theater aan de Parade, Parade 23, 5211 KL Den Bosch
Aanmelden: reserveren@iabr.nl

Met o.a: Yves de Boer (geduputeerde Noord-Brabant), Dirk Sijmons (curator IABR–2014–), Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects

IABR–Projectatelier BrabantStad is een samenwerkingsverband van de IABR en de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond en de Waterschappen Noord-Brabant.
Met de IABR–PROJECTATELIERS zet de IABR in opdracht van het Rijk ontwerpkracht in om vanuit een nieuw perspectief te werken aan lokale en regionale ruimtelijke opgaven. Het ontwerpend onderzoek van Projectatelier Brabantstad wordt verricht door Architecture Workroom Brussels, Floris Alkemade Architect en LOLA Landscape Architects.