IABR-

Nieuwe Coalities voor de Gezonde Stad is één van de drie interviews die het IABR–Atelier Utrecht deed met lokale stakeholders over de Gezonde Stad.

In deze video gaan Jet van Zwieten (initiatiefnemer bij de Vechtclub XL) en Emilie Vlieger (locatie marketeer bij Meer Merwede) in op hun ervaring met gezond stad maken. Beiden zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de Merwedekanaal zone, een gebied dat ze in samenspel met lokale initiatiefnemers en grootschalige investeerders en ontwikkelaars vorm willen geven.

Regie: Roel van Tour
Productie: iabr/UP
© IABR, 2016

IABR–Atelier Utrecht
De bevolking van Utrecht wordt gerekend tot de gezondste van Nederland. Echter, binnen de stad zijn de contrasten groot. De gemeente doet haar best om de hardnekkige verschillen in gezondheid en levensverwachting aan te pakken, maar het krachtenveld waarbinnen ze moet opereren is volop in transitie. Er vindt een decentralisatie van de zorg opgave plaats van het rijk naar de gemeenten. De gezondheidseconomie consolideert en komt steeds meer in handen van een aantal grote partijen die lokaal nauwelijks waarde toevoegen. IABR–Atelier Utrecht: De Gezonde Stad heeft onderzocht hoe gezondheid en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn en welke innovatieve ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën kunnen bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad waarbij de solidariteit tussen de verschillende generaties, culturen en inkomensgroepen voorop staat. Niet alleen zijn de ruimtelijke en programmatische transformaties in de stad in relatie tot gezondheid en welzijn verkend, maar ook de veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg. Atelier Utrecht: De Gezonde Stad levert daarmee inzichten op die ook de rest van Nederland en het buitenland kunnen inspireren.

IABR–Projectatelier Utrecht is een samenwerking van de IABR en de gemeente Utrecht. Ateliermeester is Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels). Het ontwerpend onderzoek is verricht door de Belgische bureaus Architecture Workroom Brussels en De Smet Vermeulen architecten, en het Nederlandse MUST Stedebouw.

Keywords