IABR-2014-

Play
THE CHALLENGE OF THE CENTURY : Maarten Hajer

6"53'

We hebben geen smart cities nodig, maar smart urbanism, stelt Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en Hoogleraar Bestuur & Beleid, Universiteit van Amsterdam, in de film 'De uitdaging van de eeuw'.

Hajer meent dat we ons moeten losmaken van het modernistisch paradigma en het urbanisme opnieuw moeten uitvinden. "We hebben wereldwijd een nieuwe vorm van stedenbouw nodig die de experimenten die overal plaatsvinden strategisch met elkaar verbindt zodat we sneller leren en veel meer stadsbewoners kunnen gaan meedenken over de duurzame toekomst van hun steden. De noodzaak van een compleet andere aanpak van de stedenbouw zou wel eens dé uitdaging van de eeuw kunnen zijn."

Het PBL en IABR–2014–
Hoeveel water hebben we nodig per dag? Hoeveel vrachtwagens leveren hoeveel goederen aan? Hoeveel afval wordt gerecycleerd? Hoe ziet de infrastructuur eruit die dit alles mogelijk maakt? Wat is het verband tussen Nederland en de rest van de wereld? Zijn verbeteringen in Nederland van invloed op mondiale problemen?
Als we het metabolisme van de stad beter leren begrijpen, dan kunnen we wellicht meer grip krijgen op de nieuwe stedenbouwkundige agenda.
Daarom vroeg de IABR aan het Planbureau voor de Leefomgeving om voor IABR–2014– te onderzoeken wat op mondiaal en landelijk schaalniveau voor iedere stofstroom afzonderlijk nu eigenlijk de belangrijkste kwesties en knelpunten zijn.
Iedere stroom is ontleed door analyse op vijf vlakken: de ordegrootte van de stofstroom, de in- en uitvoer, de organisatie van zijn infrastructuur op landelijk niveau, de internationale context en als laatste: de belangrijkste kwestie die er voor de stofstroom speelt.
De resultaten zijn door de grafische ontwerpers Catalogtree uitgewerkt in infographics die worden gepresenteerd in HET STEDELIJK METABOLISME–, een van de tentoonstelling van URBAN BY NATURE–.

Boek
Tijdens IABR–2014– heeft PBL het boek Smart about Cities – Visualising the Challenges for 21st Century Urbanism gepresenteerd met ook daarin de volledige serie infographics van Catalogtree.

PBL
Het PBL Planbureau voor de Leefomgeving is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.


Deze film is onderdeel van een serie korte webvideo's gemaakt in opdracht van de IABR in het kader van IABR–2014–URBAN BY NATURE–
regisseur: Alexander Oey
producent: George Brugmans