IABR-

De Nederlandse Watergezant Henk Ovink lanceerde op 9 november 2017, samen met de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, de Asian Infrastructure Investment Bank, het Global Center on Adaptation, 100 Resilient Cities en Architecture Workroom Brussels het project WATER AS LEVERAGE FOR RESILIENT CITIES: ASIA op het podium van de VN klimaatconferentie COP23 in Bonn.


Overstromingen in Chennai, India

foto: OOZE team Wa/Asia

Geen tijd te verliezen
Willen we onze planeet en onze toekomst veiligstellen, willen we de klimaatdoelstellingen en de sustainable development goals waaraan de wereldgemeenschap zich heeft gecommitteerd, ook werkelijk halen, willen we echt naar een nieuwe toekomst uitreiken , dan hebben we geen tijd te verliezen.
Om echte verandering te realiseren moeten we sterke en op resultaat gerichte samenwerkingen opzetten met de ambitie om op een proactieve wijze innovatief en integraal ontwerp te verbinden met een goede planning in een doelgericht werkproces waarin financiering en implementatie vanaf het begin een rol spelen.

Water as Leverage Asia: partners


De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, de Nederlandse Watergezant zijn de uitdaging aangegaan en hebben Water as Leverage in het leven geroepen. Samen met de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 100 Resilient Cities, UN-Habitat, FMO Dutch Development Bank, Pegasys, Partners for Resilience, Architecture Workroom Brussels, Wereld Natuur Fonds (WWF), OECD and Water Youth Network, met de steun van het UN/World Bank High Level Panel on Water (HLPW), het Global Center on Adaptation (GCA) en RVO.NL, is op 9 november 2017, op het podium van de klimaatconferentie COP23 in Bonn, het eerste project gelanceerd: Water as Leverage for Resilient Cities: Asia (WaL/Asia).

Azië
Nergens ter wereld zijn water-gerelateerde rampen zo wijdverspreid en zo kostbaar, zowel in termen van mensenlevens als van (verlies) van maatschappelijke welvaart, als in Zuid- en Zuidoost-Azië. 83 procent van de wereldbevolking die op één of andere manier getroffen zal worden door het stijgen van het zeewaterniveau woont in Aziatische steden. Daarom kozen wij er samen met de AIIB en 100RC Asia voor om in Azië te beginnen met te testen hoe in de praktijk water als hefboom voor verandering kan worden ingezet.

Workshop in Semarang, Indonesië

Drie steden, zes ontwerpteams
Na een korte maar intense periode van grondig onderzoek, veldwerk en werksessies is het Water as Leverage for Resilient Cities: Asia–consortium een samenwerking aangegaan met de steden Khulna (Bangladesh), Chennai (India) en Semarang (Indonesië). Deze partnersteden zijn zorgvuldig uitgekozen op basis van de specifieke water-, verstedelijk- en klimaat-gerelateerde uitdagingen waarvoor zij staan, van hun strategische positie als test site voor andere, gelijkaardige stedelijke regio’s en zodoende van hun potentieel in termen van duurzame oplossingen en vermogen tot vernieuwing en transformatie.
Na een eind 2017 wereldwijd uitgezette Call for Action selecteerde de Advisory Board van WaL/Asia in juni 2018 zes ontwerpteams.

2nd regional workshop in Singapore

Uitdaging
Khulna, Chennai en Semarang zijn slechts het begin: voortbouwend op de uitkomsten zal een werkmethode worden ontwikkeld die permanent kan worden bijgesteld en die de basis zal vormen voor volgende partnerschappen.
De uitdaging die Water as Leverage zich stelt is om integrale lange-termijn stadsontwikkeling te koppelen aan innovatieve transformatie op korte termijn; ambitieuze plannen voor klimaatadaptatie aan projecten waar ook echt financiering voor zal zijn; steeds verder groeiende kennis over het watersysteem aan het maken van meer weerbare steden; onderzoek, ontwerp en uitvoering aan inclusieve stedelijke allianties.
Op resultaat gerichte samenwerking is cruciaal, over alle sectoren heen, in alle lagen van de overheid en de financiële wereld, en met alle belanghebbenden, van activisten en kwetsbare gemeenschappen tot private en publieke instellingen.

WaL/Asia Regional Workshop Singapore