IABR-2020-

Het IPCC, het Intergouvernementele Panel inzake Klimaatverandering van de VN, sloeg in het najaar van 2018 alarm: willen we een catastrofe voorkomen, dan hebben we nog tot 2030 de tijd om de manier waarop we energie en land gebruiken volledig aan te passen. Verandering is nodig op een schaal waarvoor geen gedocumenteerd historisch precedent bestaat, waarschuwden wetenschappers van over de hele wereld.

We kunnen er het best van uitgaan dat we te maken hebben met de grootste crisis die de mensheid ooit heeft gekend. En dat we geen tijd te verliezen hebben.

Daarom vraagt IABR–DOWN TO EARTH: Waar kunnen we landen? Kunnen we ons als het ware opnieuw vestigen op planeet Aarde, in een duurzame balans met andere levensvormen en één met de natuur? Kunnen we, zoals de filosoof Bruno Latour het formuleert, onze leefomgeving herontwerpen als datgene waarvan een aardbewoner afhankelijk is en ons daarbij steeds goed afvragen welke andere aardbewoners ervan afhankelijk zijn?
Want dit is nu onontkoombaar onze nieuwe politieke, sociale en culturele opgave, we moeten al ons handelen herdefiniëren als dat wat ons terugvoert naar de aarde. DOWN TO EARTH.


Lees hier de gehele inleiding tot DOWN TO EARTH van hoofdcurator George Brugmans


How now?
Voor het realiseren van een duurzamere balans tussen mensen, andere soorten en de natuur zijn genoeg goede plannen en ideeën, ook van ruimtelijk ontwerpers en architecten, maar ze komen maar moeilijk tot concrete projecten. Er gaapt een kloof, een missing link, tussen plannen en projecten, tussen weten en doen. Die kwestie agendeerde de vorige editie, THE MISSING LINK.
DOWN TO EARTH verkent concreet hoe we dat probleem kunnen aanpakken: how now? Daarbij bepleit de IABR onder meer grote en urgente uitdagingen in te zetten als hefboom, zowel bij het werken aan het integraal transformeren van onze stedelijke landschappen en samenlevingen als voor het maatschappelijk debat over aard, kwaliteit en eigenaarschap van de transformatie.

Water en Energietransitie als hefbomen
De twee uitdagingen waarmee we vanaf 2017 in de IABR–Ateliers aan de slag zijn gegaan, zijn de water- en energietransitie-gerelateerde opgaven. Hoe kunnen die ons helpen nieuwe manieren te ontwikkelen om de aarde verstandiger te bewonen en haar hulpbronnen verantwoordelijker te gebruiken, manieren die ons helpen de Sustainable Developments Goals te realiseren?

Hoe kunnen we wateropgaven –te veel, te weinig, te vervuild– zó aanpakken dat ze meteen ook hefboom zijn voor het werken aan veerkrachtige steden? Dat onderzoeken we met name in onze twee Water as Leverage Ateliers, het IABR–Atelier Dordrecht en het IABR–Atelier Droogte in de Delta.

Voor meer informatie over onze Water as Leverage agenda, klik hier

En (hoe) kunnen we de energietransitie helpen realiseren zó dat we deze tegelijkertijd kunnen gebruiken als hefboom voor sociaal inclusieve en CO2-neutrale stedenbouw? Dat onderzoeken we in ons derde IABR–Atelier Rotterdam: Energietransitie als hefboom voor een sociaal-inclusieve stad.


Curator Team
Om deze kwesties in een biennale in tijden van pandemie, een anti-biennale die zich uitvouwt van september 2020 tot en met augustus 2021 aan de orde te stellen, is een Curator Team benoemd dat naast de hoofdcurator George Brugmans bestaat uit Rianne Makkink en Jurgen Bey, Eva Pfannes, Thijs van Spaandonk en Robbert de Vrieze. Met als verbindend thema DOWN TO EARTH is een reeks tentoonstellingen en andere activiteiten samengesteld waarbij, met het oog op steeds veranderende covid-19 maatregelen, steeds zo lang mogelijk is gewacht voordat besloten werd wanneer en in welke vorm de opeenvolgende programmaonderdelen konden worden gepresenteerd.


Onder de paraplu van DOWN TO EARTH werden uiteindelijk zeven tentoonstellingen gerealiseerd:
DROOGTE IN DE DELTA - voor meer info klik hier
ENERGIE, VAN WIE? - voor meer info klik hier
METEOPOLIS - voor meer info klik hier
NU! ONTWERPEN IN TIJDEN VAN KLIMAATCRISIS - voor meer info klik hier
RECLAIMING THE COMMONS - voor meer info klik hier
WATERSCHOOL M4H+ - voor meer info klik hier
THE HIGH GROUND - voor meer info klik hier


Locatie: M4H + BoTu
De belangrijkste locaties van DOWN TO EARTH zijn het naast elkaar gelegen Merwe-Vierhavensgebied (M4H) en Bospolder-Tussendijken (BoTu): een stadshaven in ontwikkeling en een zelfbewuste en cultureel zeer diverse maar sociaal kwetsbare wijk in Rotterdam die we tijdens de vorige biennale in samenhang IABR–Test Site M4H+ hebben genoemd.
Samen zijn M4H en BoTu representatief voor de vele uitdagingen waar niet alleen de stad Rotterdam maar ook veel andere steden voor staan. Hier spelen de wateropgave en energietransitie, maar hier wordt ook de nieuwe circulaire economie verkend, hier spelen bouwopgave, bereikbaarheid en sociale ongelijkheid, en armen en werkelozen leven er naast start-ups en ondernemende kunstenaars. Hier ontmoeten oud en nieuw, stad en haven, arm en rijk, lokaal en globaal elkaar.
Daarom hebben wij ons gevestigd in het Keilepand, centraal gelegen in dit gebied. Want M4H+BoTu is een voor de transitie-opgave exemplarische Test Site. Hier komen opgave en aanpak op een uitdagende manier samen. Het is een ideale locatie voor de IABR, voor DOWN TO EARTH én voor latere edities.


In 2016 heeft de IABR zich vol overtuiging verbonden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en aan de doelen geformuleerd in het klimaatverdrag van Parijs. Zij heeft dat commitment stevig verankerd in haar mission statement en in haar meerjaren beleidsplan 2021 - 2024, Waar Kunnen We Landen?, dat je onderaan deze pagina kunt downloaden.

Wat betekent dat concreet? Dat wij als culturele instelling onze bijdrage willen leveren aan het oplossen van de grote sociaal-maatschappelijke opgaven waarvoor we staan met de meest geëigende middelen die ons als onderzoek- en ontwikkelinstelling en als internationaal cultureel platform ter beschikking staan: ontwerpend onderzoek, de kracht van de verbeelding en die van het ontwerp.

Instrumentarium: De Wereld en de Wijk (work in progress)

beeld: OOZE, IABR–Atelier Rotterdam