IABR-2014-

Productive Space BY DESIGN–

Op 12 juni 2014 vond de door de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam georganiseerde internationale conferentie Productive Space By Design– plaats.

De conferentie maakte deel uit van het publieksprogramma van IABR-2014-URBAN BY NATURE− dat werd georganiseerd parallel aan de tentoonstellingen in de Kunsthal en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Productive Space By Design–, eerder bedoeld als een collectieve denkoefening dan een reeks van toespraken en ronde tafelgesprekken, wilde vooral verkennen welk effect de door URBAN BY NATURE− geagendeerde paradigmaverschuiving – het onomkeerbare in elkaar overvloeien van de stedelijke en natuurlijke systemen en planningsdomeinen– kan hebben op de praktijk van de architectuur en de stedelijke ontwikkeling. De belangrijkste vraag die de conferentie aan de orde wilde stellen, luidde daarom: kan het ontwerpproces een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een alternatief model voor stedelijke ontwikkeling, een model dat geen munt slaat uit de exploitatie van land en natuurlijke hulpbronnen, maar dat inzet op de productieve capaciteit van mensen en ruimte?