IABR-2014-

Projectatelier BrabantStad

© Maarten Laupman

Verreweg het belangrijkste onderdeel van het onderzoeks- en ontwikkeltraject van IABR–2014–URBAN BY NATURE– zijn de drie IABR–2014–PROJECTATELIERS. De IABR heeft deze opgezet samen met de gemeente Texel, de gemeente Rotterdam en de provincie Noord-Brabant (samen met Eindhoven, Tilburg, Breda, Helmond en 's Hertogenbosch, en met de de Brabantse Waterschappen) op basis van concrete en bestaande ruimtelijke opgaven.

De resultaten van de drie ateliers vormen de ankerpunten van de hoofdtentoonstelling. In de tentoonstelling DE AARDE EEN TUIN, waar de relatie tussen verstedelijking en natuur aan de orde komt, neemt Planet Texel een centrale plek in. HET STEDELIJK METABOLISME toont het werk van het Projectatelier Rotterdam, een eerste synthese van de metabolisme benadering. En in STRATEGIEËN VOOR HET STADSLANDSCHAP staat het Projectatelier BrabantStad centraal.

lees meer

ATELIER MAKING PROJECTS
In het voorjaar van 2011 besloot de rijksoverheid om onder de vlag Atelier Making Projects met zeven atelierprojecten mee te doen met de 5e IABR: Making City. In IABR–2014 presenteerde het Rijk een tweede ronde projecten, Markermeer, Energietransitie, en Herbestemming. Het College van Rijksadviseurs en de IABR Curator Dirk Sijmons hielden als audit team gedurende het traject een vinger aan de pols.