IABR-2018-

De curatoren van het eerste deel van het tweeluik IABR–2018+2020 riepen innovatieve praktijken in de hele wereld op van begin 2018 tot de zomer van 2020 deel te nemen aan The Missing Link: een drie jaar durend programma van kennisdeling, intervisie en gezamenlijk ontwerpend onderzoek, met presentaties en debatten op de biennales van 2018 en 2020.
De Call for Practices sloot op 22 november, de selectie wordt in de tweede helft van december bekend gemaakt.

The Missing Link is een experimenteel programma dat is bedoeld om praktijken uit diverse domeinen en werelddelen, met verschillende achtergronden, bij elkaar te brengen om inzichten, doorbraken en methoden met elkaar te delen. Om vervolgens samen te verkennen, én waar mogelijk ook te testen, hoe een doelgerichte praktijk kan helpen om de transitiesprong te maken naar een meer weerbare toekomst, naar een alternatieve leefomgeving in balans met de draagkracht van de planeet.

Wie zich wil aansluiten bij The Missing Link, vragen wij de documenten, selectiecriteria en richtlijnen nauwkeurig te lezen en vervolgens het aanmeldformulier te downloaden, volledig in te vullen en dit, tezamen met alle andere documenten, uiterlijk 22 november 2017 te mailen aan call@iabr.nl.

Voor de Call for Practices klik hier
Voor het Aanmeldformulier klik hier

Voor het Curator Statement en de Onderzoeksagenda, klik hier

Play
IABR–Curator en Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept op mee te doen aan de IABR–2018+2020–Call for Practices

Atelier Rijksbouwmeester

Play
IABR–Curator en Vlaams BouwmeesterLeo Van Broeck roept op mee te doen aan de IABR–2018+2020–Call for Practices

Team Vlaams Bouwmeester

Play
IABR–Curator Joachim Declerck roept op mee te doen aan de IABR–2018+2020–Call for Practices

Architecture Workroom Brussels