IABR-2016-

2050 - An Energetic Odyssey

foto: Hans Tak


IABR–ATELIERS
Op IABR–2016 zijn de resultaten te zien van drie IABR–Ateliers in Nederland – in Groningen, Utrecht en Rotterdam,en twee in het buitenland – in Brussel en Albanië. De uitkomsten van ruim twee jaar ontwerpend onderzoek onder de hoede van IABR-directeur George Brugmans en programmamanager Marieke Francke, en uitgevoerd onder leiding van de verschillende Ateliermeesters.
Hoofdcurator Maarten Hajer en de curator van IABR–2014, Dirk Sijmons, leidden samen een kortlopend atelier dat de mogelijkheden voor en implicaties van grootschalige winning van windenergie op de Noordzee in beeld brengt.

IABR–PARTNERPROJECTEN
De stad São Paulo, het Planbureau voor de Leefomgeving, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Havenbedrijf Rotterdam en het College van Rijksadviseurs ontwikkelden projecten speciaal voor IABR–2016–THE NEXT ECONOMY.

IABR–GASTCURATOR PROJECTEN
Hoofdcurator Maarten Hajer vroeg de Zuid-Afrikanen Edgar Pieterse, Mark Swilling en Tau Tavengwa een speciale selectie te maken van projecten die zicht bieden op het verstedelijkingsproces in Afrika en de uitdagingen voor de Afrikaanse stad in de Next Economy.
Hajer vroeg Yang Lei van het China Building Centre een selectie te maken van projecten die het engagement tonen van ontwerpers, in weerwil van de harde vastgoedeconomie van de Chinese stad.

IABR–CALL FOR PROJECTS
Ook voor haar zevende editie zette de IABR een wereldwijde Call for Projects uit. Uit bijna 300 inzendingen koos het Curator Team 23 best practices die mogelijke en realistische oplossingen en praktijken aandragen en zo de weg verkennen naar de Next Economy.

Download de PDF voor een compleet overzicht van alle projecten