IABR-

Ontwerpkracht voor Texel

De Gemeenteraad van Texel is op 17 december 2014 unaniem akkoord gegaan met het advies van het College van Burgemeester en Wethouders om de resultaten van het IABR–2014–Projectatelier Planet Texel integraal over te nemen en te gebruiken als leidraad voor de ontwikkeling van het eiland. Het besluit betekent dat er nu concreet aan de slag gegaan kan worden, te beginnen in De Koog.

PLANET TEXEL 2013-2014
De gemeente Texel staat een duurzame ontwikkeling van het eiland voor en ziet zich daarom geconfronteerd met een aantal cruciale keuzes op uiteenlopende terreinen en beleidsvelden, allen met ruimtelijke consequenties.
Het in 2013 door IABR en gemeente opgestarte IABR–Projectatelier Planet Texel richtte zich daarom op de opgave hoe de verschillende ambities – met name verdere groei van de vooral op toerisme gebaseerde economie, het streven naar energieneutraliteit en zelfvoorziening, en het behoud van de bijzondere natuur en de leef kwaliteit van de bewoners– ruimtelijk optimaal te integreren.
Hoe kunnen water, afval, verkeers- en toeristenstromen geoptimaliseerd worden, liefst in samenhang met elkaar? Op welke wijze kan de ontwikkeling van de natuur een sturende rol spelen? Hoe kunnen de ecologische duurzaamheid en de economische agenda van het eiland, in het bijzonder de (doorontwikkeling van) het toeristisch-recreatief product, elkaar versterken in plaats van hinderen?

IABR–2014–Projectatelier Planet Texel

seizoensgebonden recreatie in een landschap met nieuw aangelegde zoet water retentie-bekkens

Breed gedragen
Gedurende anderhalf jaar hebben bewoners, ondernemers, dorpsverenigingen, Gemeenteraad en College geparticipeerd in het Projectatelier Planet Texel, hun input gegeven en mee gediscussieerd over de resultaten.
Het Atelier heeft zo een breed gedragen vergezicht opgeleverd waar iedereen zich mede-eigenaar van kan voelen– een duurzame toekomst waar de eilanders stapje voor stapje naar toe kunnen werken en die een productief kader vormt voor huidige plannen en projecten. De in het Atelier ontwikkelde ‘Texel Principes’ bieden daarbij houvast en vormen een manier om een abstract begrip als ‘kwaliteit’ handen en voeten te geven.
De in het Atelier door de ontwerpbureaus FARO Architecten en LA4SALE uitgewerkte voorstellen voor pilot projects in o.a. De Koog, Nieuweschild en Polder Waal en Burg laten niet alleen zien wat dit vergezicht voor specifieke locaties betekent, maar kunnen ook onmiddellijk gerealiseerd worden.

IABR–2014–Projectatelier Planet Texel

een baai als kustbescherming die 73% elektriciteit (wind en zonne-energie) en 18% biobrandstof (zeewier) opwekt

Na het proces van ontwerpend onderzoek en na het presenteren van de plannen en voorstellen in de hoofdtentoonstelling van IABR–2014, was daarom de Gemeenteraad aan zet. Het unaniem positieve besluit van 17 december betekent dat er nu begonnen kan worden met concrete uitvoering van de plannen, te beginnen in De Koog.

adviseur ruimtelijke kwaliteit
Op 23 april 2015 benoemde het College van B&W de ateliermeester van IABR–Projectatelier Planet Texel, IABR–2014 curator Dirk Sijmons, tot eerste Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit van Texel.


De resultaten van Planet Texel zijn in februari 2015 in boekvorm uitgebracht. Planet Texel: Draaiboek voor een Schone Toekomst kost € 15,- exclusief verzendkosten. Het is alleen verkrijgbaar in het Nederlands en te koop bij de gemeente Texel. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pieter de Vries

Projectatelier Planet Texel is een samenwerking van de IABR en de gemeente Texel. Het ontwerpend onderzoek wordt verricht door LA4SALE en FARO Architecten.

De IABR–PROJECTATELIERS worden door de IABR uitgevoerd als lead partner in het rijksprogramma Regionale en Lokale Ontwerpdialoog van de Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.