IABR-2016-

De IABR is ervan overtuigd dat de culturele ruimte een enorme potentie voor innovatie vertegenwoordigt die doelgericht kan worden ingezet voor echte verandering.
In haar eigen Ateliers doet zij ontwerpend onderzoek, samen met overheden in binnen- en buitenland, en werkt zij aan innovatieve ontwikkelingsmodellen en concrete projectvoorstellen, aan toepasbare oplossingen voor bestaande opgaven.
IABR directeur George Brugmans, onder wiens leiding de Ateliers worden georganiseerd, omschrijft een IABR–Atelier als een “safe place for dangerous ideas”, een plek waar vrij kan worden nagedacht, in nieuwe allianties, over nieuwe oplossingen die getest en gerealiseerd kunnen worden.

De drie Nederlandse IABR–2016–Ateliers die vanaf 2014 actief zijn, richten zich op drie belangrijke kwesties bij het ruimtelijk voorsorteren op de toekomstige stedelijke economie in Nederland. In Groningen wordt gekeken naar de kansen die de energietransitie biedt; in Utrecht naar de relatie tussen gezondheid en stedelijke ontwikkeling; en in Rotterdam naar wat in de toekomst de ruimtelijke condities zijn die de stad (opnieuw) productief maken.

Dat laatste gebeurt ook in het Atelier Brussel: de Productieve Metropool. En in Atelier Albania zijn, in opdracht van de Albanese regering, ideeën en voorstellen ontwikkeld voor een heel nieuwe aanpak van de nationale planning waarbij duurzame ontwikkeling voorop komt te staan.
In een kortlopend IABR–Atelier, 2050 – An Energetic Odyssey, is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken samen met publieke en private partijen ontwerpend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, kansen en ruimtelijke implicaties voor en van de realisatie van grootschalige winning, transport en opslag van hernieuwbare energie op en om de Noordzee.

De resultaten van het ontwerpend onderzoek van de IABR maken onderdeel uit van de tentoonstelling en het programma van IABR–2016, en worden daarna geïmplementeerd.

Voor meer informatie klik hier