IABR-2016-

Maarten Hajer is hoofdcurator van IABR–2016, de zevende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, die The Next Economy als thema heeft en opent in april 2016.

Maarten Hajer is een internationale autoriteit als het gaat om het verkennen van de relaties tussen bestuur en beleid, stedelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Hij is hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit van Utrecht en was tot voor kort directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als directeur van het PBL, een benoeming voor een termijn van zeven jaar, was Hajer een van de belangrijkste strategische adviseurs van het Kabinet over kwesties betreffende de leefomgeving: ruimte, milieu en natuur, water en mobiliteit.