IABR-

MozaïekBrabant - Opening in Breda

Op donderdag 5 februari openden Yves de Boer, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant en Bob Bergkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Breda in de publiekshal van het stadskantoor de vijfde en laatste keer de door Brabant reizende expositie MozaïekBrabant.

De provincie wil met MozaïekBrabant de resultaten van het IABR–2014–Projectatelier BrabantStad, onderdeel van IABR–2014–URBAN BY NATURE, delen met de inwoners van Brabant en samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden om Brabant goed in te richten voor de toekomst.

Oogsten
Op 12 februari presenteerde de provincie Noord-Brabant daarom het oogstmoment van het project, ook in het stadskantoor van Breda. Met het oog op het Jaar van de Ruimte 2015 en de nieuwe Omgevingsvisie voor Noord-Brabant wil de provincie resultaten delen en met de Brabanders in gesprek gaan over de toekomst. Er zijn die middag deelsessies en een open markt met partners van MozaïekBrabant.

Bob Bergkamp, wethouder Stedelijke Ontwikkeling Breda bij de opening: “MozaïekBrabant wil met deze expositie graag nieuwe ideeën voor de ruimtelijke ontwikkeling van Brabant ophalen. Het combineren van bebouwing, landbouw, water, natuur en landschap wordt steeds moeilijker. Slimme combinaties ontstaan vaak door goede ideeën en praktische ervaringen bij elkaar te brengen. Hoe wil je dat Brabant er in de toekomst uitziet en waar moet aandacht aan besteed worden? Daar werken we in Breda graag aan mee.”

LAATSTE HALTE VOOR HET TAPIJT
Breda is de vijfde en laatste halte van MozaïekBrabant dat eerder Tilburg, Eindhoven, Helmond en 's Hertogenbosch aandeed.
Het speciaal voor de IABR gemaakte imposante wandtapijt van twaalf bij drie meter met de kaart van Brabant is het middelpunt van de expositie. Het tapijt is de vertaling van de resultaten van het onderzoek, waarbij de koppeling tussen natuurgebieden, de steden en landbouwgebieden in Noord-Brabant en zes nieuwe ontwikkelprincipes met elkaar zijn verweven.
Het verbindende element bij de opgave die er ligt, is water. Het waterschap en de gemeenten Roosendaal, Moerdijk en Breda grijpen de expositie in Breda aan voor het organiseren van een workshop over actuele wateropgaven zoals het Seeligterrein (Breda), Stadsoevers (Roosendaal) en Roode Vaart (Zevenbergen). Daarnaast worden een aantal gerealiseerde wateropgaven getoond waaronder de watermachine Teteringen en het herstel van de historische sluis in Benedensas.

De expositie is tot 28 februari gratis te bezoeken in het stadskantoor Breda. Deelnemen aan de activiteiten van het programma is natuurlijk mogelijk. Het doel van de expositie is inbreng op te halen bij de inwoners van Gemeente Breda/regio West-Brabant.

Meer informatie op de website van MozaïekBrabant