IABR-2020-

DOWN TO EARTH: THE HIGH GROUND

beeld: Aad Hoogendoorn

Het is dit jaar 600 jaar geleden dat Dordrecht getroffen werd door misschien wel de grootste watersnoodramp in de geschiedenis van de Lage Landen: de Sint Elisabethsvloed. Sindsdien is de stad een eiland en nog altijd heel kwetsbaar voor overstromingen. Waterveiligheid heeft er daarom de hoogst mogelijke prioriteit.
Het IABR–Atelier Dordrecht, met als lead designer Adriaan Geuze (West 8), onderzocht de afgelopen twee jaar hoe de toekomstige noodzaak van zelfvoorziening bij een grote overstroming kan worden ingezet voor de huidige opgave van duurzame stedelijke ontwikkeling: waterveiligheid als hefboom.
De uitkomsten worden gepresenteerd in de tentoonstelling THE HIGH GROUND, samengesteld door de hoofdcurator van DOWN TO EARTH, George Brugmans.

DOWN TO EARTH: THE HIGH GROUND

beeld: Aad Hoogendoorn

THE HIGH GROUND
De resultaten van de vijf deelonderzoeken van VenhoevenCS, PosadMaxwan, EGM architecten, DVMB en West 8 die het Atelier heeft gedaan, laten goed zien dat De Staart –nu een geïsoleerd gebied met veel problemen en weinig perspectief– een onverwacht belangrijke rol kan spelen bij het realiseren van de Dordtse waterveiligheidsagenda. Als hier gekozen wordt voor duurzame en inclusieve stadsontwikkeling met een waterveiligheid als hefboom-aanpak ontstaan er plots kansen. Die aanpak vereist immers dat er op De Staart te allen tijde flexibele ruimte is om de benodigde extra vierkante meters voor piekopvang tijdens een ramp snel te kunnen realiseren. Door in het ontwerpproces meteen al ruimte te maken voor opvang van evacuees en andere noodvoorzieningen kan een stad gemaakt worden waar niet alleen wordt gewoond en gewerkt, maar waar ook veel ruimte is voor recreatie, educatie en andere publieke voorzieningen, zowel door een andere aanpak op gebouwniveau als van de buitenruimten.

THE HIGH GROUND - bouwen voor flexibiliteit

maquette: EGM/Made by Mistake - beeld: Aad Hoogendoorn

DOWN TO EARTH: THE HIGH GROUND

maquette: West 8 - beeld: Aad Hoogendoorn

THE HIGH GROUND - kiezen voor verbinden

maquette: VenhoevenCS, Studio KU+

DOWN TO EARTH: THE HIGH GROUND

(detail) maquette: Made by Mistake - beeld: Aad Hoogendoorn

DOWN TO EARTH: THE HIGH GROUND

maquette: Made by Mistake - beeld: Aad Hoogendoorn

De hefboom-aanpak vereist ook dat De Staart altijd goed en snel bereikbaar is. Dat vraagt om nieuwe, goede verbindingen in en met de stad, en tussen stad en regio. Zo ontstaat er tevens goede toegang tot groen en water. Het Wantij kan worden ingericht als Getijdenpark: goed voor de natuur, voor de recreatie van inwoners van stad en regio en voor de leefbaarheid op De Staart. En wonen op het water, in en met ruimte voor de natuur, wordt een serieuze optie.

THE HIGH GROUND - Wonen op Water - PosadMaxwan

tekening: Merel Corduwener voor IABR–Atelier Dordrecht

Meer vliegen in één klap
Zo kan Dordrecht meerdere vliegen in één klap slaan: de waterveiligheid verhogen en tegelijkertijd woningen bouwen en werkgelegenheid stimuleren, de verbindingen in de stad en met de regio optimaliseren, en de levenskwaliteit en recreatiemogelijkheden voor alle inwoners verhogen. Dankzij de waterveiligheid als hefboom-aanpak leest een kansenkaart van De Staart als een niet te weigeren uitnodiging om serieus bij te dragen aan de Groeiagenda Drechtsteden 2030 en de duurzaamheidsambities van Dordrecht.

THE HIGH GROUND - meteen aan de slag: de tentoonstelling als werkplaats

beeld: Aad Hoogendoorn


DOWN TO EARTH in Dordrecht
Met THE HIGH GROUND maakt de biennale een uitstapje naar Dordrecht.
De tentoonstelling is open van 3 juli tot en met 14 augustus, van woensdag tot en met zaterdag, van 13:00 tot 17:00 uur.

Nota bene, de tentoonstelling is gesloten op zondag, maandag en dinsdag.

Biesboschhal, Dordtyard, Dordrecht

THE HIGH GROUND is te zien in de Biesboschhal op De Staart - Maasstraat 11, 3313 CR Dordrecht.
De toegang is gratis en aanmelden is, zolang de huidige corona maatregelen van kracht zijn, niet nodig.

Alle andere belangrijke bezoekersinformatie vind je hier.ALLE DATA ZIJN VANWEGE DE PANDEMIE ONDER VOORBEHOUD
Ook al zijn de lockdown maatregelen versoepeld, de IABR blijft de meest actuele richtlijnen van het RIVM volgen. Daarom blijft het zo dat alle data onder voorbehoud zijn.