IABR-

Istanbul

foto: George BrugmansHet moet wel de unieke ligging van de stad zijn, haar spreidstand over de Bosporus waarmee ze niet alleen twee continenten verbindt maar ook het knooppunt is van continenten en beschavingen, godsdiensten en geschiedenissen, handelsroutes en kennistrajecten, meningen en culturen. Byzantium, Constantinopel of Istanbul, het geopolitieke belang van de stad staat al twee millennia buiten kijf.
Maar haar fortuin was altijd wisselend en toen Atatürk in 1923 de hoofdstad van het nieuwe seculiere Turkije naar Ankara verplaatste, leek het er op dat de stad weg zou kwijnen in haar eigen nostalgie.
De laatste halve eeuw echter is Istanbul bezig met een formidabele come back. Wat begon als een demografische explosie – de stad groeide in vijftig jaar van ongeveer een half naar bijna 14 miljoen inwoners– resulteerde in een economische krachtpatser en een belangrijke politieke én culturele speler, in het Midden-Oosten maar ook steeds meer in de wereld. Nu staat Istanbul opnieuw op een kruispunt, en is het, soms zelfs letterlijk, het slagveld voor opvattingen over de toekomst van Turkije.
Istanbul op tweesprong

foto: George Brugmans

REFUGE
De IABR begon haar activiteiten in Istanbul in 2008, met één van de zes grote onderzoeksprojecten die in het kader van de 4e IABR werden opgezet als onderdeel van de hoofdtenstelling Open City: Designing Coexistence.
Refuge wilde aandacht voor hoe migratie, of mensen nu naar de stad trekken vanwege honger, armoede of oorlog, stedelijke enclaves produceert, van dure gated communities tot overbevolkte sloppenwijken, die een bedreiging zijn voor de samenhang van het stedelijk weefsel, voor het ideaal van de open city.
Na de 4e IABR, in de lente van 2010, werd Refuge opnieuw vormgegeven en tentoongesteld in Istanbul, in DEPO.

verstedelijking versus ecologie
Onderdeel van Refuge was een in 2009 en 2010 door de IABR georganiseerd kennisuitwisselingstraject tussen ontwerpers, academici en bestuurders uit Rotterdam, Amsterdam en Istanbul. Eén van de deelnemers was een delegatie die Istanbuls deelgemeente Arnavutköy vertegenwoordigde. Gelegen aan de noordkant van het Europese deel van de metropool grenst het aan de Zwarte Zee. Dit nog zeer groene gebied herbergt voor de stad onmisbare waterreservoirs en belangrijke landbouwgronden die onder aanhoudende en grote druk staan vanwege de voortrazende verstedelijking.
Het was onmiddellijk duidelijk dat Arnavutköy exemplarisch is voor de enorme uitdagingen waarvoor Istanbul, en met haar veel andere grote stadslandschappen in de wereld, staat. De vraag is hoe de ecologische, economische en demografische agenda’s, die elkaar vaak zo in de weg zitten, slim aan elkaar te koppelen zijn ten bate van een duurzame toekomst van de stad?

Sariyer, Istanbul

foto: George Brugmans

Toen later, in 2012, duidelijk werd dat de centrale autoriteiten in Ankara Arnavutköy als het gebied zagen waar ze hun plannen voor een reusachtig nieuw vliegveld, een nieuwe snelweg en een heel nieuw kanaal dat de Zwarte Zee met de Zee van Marmara moet verbinden, in konden parachuteren, werd die eerste indruk bevestigd. Als Istanbul op een kruispunt van belangrijke beslissingen over haar toekomst staat, dan is Arnavutköy een van de plekken waar de strijd wordt uitgevochten.

Positie IN nemen
In 2010 vroeg de IABR Asu Aksoy, assistent hoogleraar aan Istanbul Bilgi University, toe te treden tot het Curator Team van de 5e IABR, als local curator van de IABR Test Site Istanbul.
Met deze beslissing markeerde de IABR haar intentie een actieve rol te spelen in het debat over en bij het maken van stad in Istanbul. De eerste actie op de Test Site was het gezamenlijk met de gemeente Arnavutköy opzetten van het Atelier Istanbul.

Mensen