IABR-

SMDU, São Paulo

Opnieuw heeft de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de IABR en de stad São Paulo een mooi resultaat opgeleverd. Op 1 december kreeg burgemeester Fernando Haddad in Mexico City de 2016 Grand Prize van de Mayors Challenge van Bloomberg Philantropies uitgereikt: 5 miljoen dollar om uitvoering te geven aan de plannen zoals die worden voorgesteld in het onderzoeksproject Connect the Dots.

Connect the Dots is een IABR–PARTNER PROJECT dat op uitnodiging van IABR–directeur George Brugmans door de dienst Stedelijke Ontwikkeling van São Paulo werd ontwikkeld voor IABR–2016–THE NEXT ECONOMY. De wortels van het project liggen in het ontwerpend onderzoek van de IABR–Test Site São Paulo (2010-2012).

Test Site São Paulo

foto: Fabio Knoll

De architect Fernando de Mello Franco, toen partner van het bureau MMBB, was lid van het Curator Team van de 5e IABR, MAKING CITY. Hij gaf aan Braziliaanse kant leiding aan de Test Site waar een Braziliaans-Nederlands team de complexe relaties tussen stedelijke ontwikkeling, sociale woningbouw, het faciliteren van kleinschalige productie en infrastructuur onderzocht tegen de achtergrond van de noodzaak om stad te maken voor mensen, om een sociaal inclusieve agenda te bevorderen middels de stedenbouw. Hier lag ook de kiem voor de “next economy”- agenda die tot IABR–2016–THE NEXT ECONOMY zou leiden.
In 2013 werd De Mello Franco wethouder van Stedelijke Ontwikkeling van São Paulo waarna hij enkele van de op de Test Site ontwikkelde ideeën in de praktijk bracht, waaronder het project Connect the Dots. Na toekenning van de prijs schreef hij: “IABR has been, once more, a valuable tool for me, since [the invitation to participate in] IABR–2016 was the trigger for the development of the initial research of Connect the Dots”.

Meer weten over de samenwerking tussen IABR en São Paulo? Lees dan het essay Connect the Dots van Fernando de Mello Franco in de catalogus van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY

Meer lezen over Connect the Dots? Download dan de PDF hieronder.