IABR-

Foto: Bas Bogaerts

Atelier Brussel: De Productieve Metropool BXL
Een productieve stad is een gezonde stad en vereist een aanpak die streeft naar een strategische verankering van de toekomst van de economie in het weefsel van de 21ste-eeuwse stad. Internationale uitdagingen en tendensen onderstrepen de noodzaak van de herintroductie van de maakindustrie in onze regio’s: van productie die de koppeling maakt tussen kennis, innovatie en productie tot circulaire economie die inzet op kortere ketens en stromen van grondstoffen en energie.

De Vlaams-Brusselse metropolitane regio kent een groot aantal laaggeschoolde werklozen terwijl er in de stad en rand oude industriezones liggen te verkommeren. Het Atelier Productieve Metropool BXL stelt voor om die oude industriële locaties een nieuw leven in te blazen door in te zetten op het aantrekken van innovatieve productieactiviteiten. De stad als smeltkroes van kennis en werkkrachten wordt als de ideale voedingsbodem gezien, met kansen voor de Brusselse kanaalzone en de aansluitende industriezones in Vilvoorde, voor het ontwikkelen van een circulaire economie of voor lokale assemblage, gekoppeld aan een mondiaal logistiek systeem.

Kaart: Architecture Workroom Brussel

Het Atelier Productieve Metropool BXL vertrekt vanuit de overtuiging dat in de metropolitane ruimte het fundament gelegd kan worden voor de productieve stad van de toekomst, waarbij tegelijk sociale, ecologische, economische en ruimtelijke winsten kunnen worden geboekt, langs beide kanten van de gewestgrens. Het Atelier onderzoekt een betere afstemming tussen de veranderende economie en de organisatie van de ruimte voor productieve activiteiten in het metropolitane gebied van de hoofdstad. Hoe kunnen ruimtelijke kwaliteit en stedelijke economie elkaar versterken en wie maakt de productieve stad?

foto: Bas Bogaerts

Binnen het Atelier worden een aantal trajecten van prospectief ontwerpend onderzoek gevoerd aan de hand van specifieke casestudies, telkens in nauwe samenwerking met de betrokken actoren in Vlaanderen en Brussel. Het geheel van de lopende processen, ruimtelijke en bestuurskundige uitdagingen in de Brusselse metropool maakt van deze regio een uitstekend testgebied voor toekomstige ruimtelijke modellen, als voorbeeld voor vele andere steden en stadsregio’s in Vlaanderen, Wallonië en Europa. Het Atelier Productieve Metropool BXL zal door middel van het ontwerpend onderzoek en een traject van beleids- en stakeholdersparticipatie op zoek gaan naar de gewenste ontwikkelingsmodellen en ruimtelijke typologieën voor de productieve stad.


Atelier Productieve Metropool BXL is een samenwerking van de IABR, Architecture Workroom (AWB) en Brusselse en Vlaamse actoren, waaronder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de Provincie Vlaams Brabant.