IABR-2014-

Landschapsarchitect en voormalig Rijksadviseur voor het Landschap Dirk Sijmons is benoemd tot curator van de volgende editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. De 6e IABR heeft als werktitel URBAN by NATURE en opent in mei 2014.

Centraal staat het ‘natuurlijke’ karakter van de stad als leefgebied van de mens. Door in te zoomen op de stofwisseling van het stedelijk organisme verkent de 6e IABR de relatie tussen stad en natuur. Tegelijkertijd kijkt zij naar de stad als natuur, als een metabolisme. Dit omvat niet alleen het gebouwde deel maar ook de wijdere omgeving, het landschap dat de voorwaarde is voor onze stedelijke samenleving.

bril van de landschapsarchitectuur
De explosieve verstedelijking heeft de relatie tussen de stad en de wereld ingrijpend verandert. Daarom is dit volgens de IABR het uitgelezen moment om vanuit de landschapsarchitectuur naar de stad te kijken. Het maken van stad kan niet meer zonder tegelijkertijd na te denken over waterbeheer, voedselproductie en afvalverwerking, de productie en distributie van energie, infrastructuur, warmte-eilanden en datastromen. Visies op de complexe ecologie, die de stad is, zijn noodzakelijk om beter richting te geven aan de aanpassing, groei én krimp van de stedelijke regio’s en metropolen waar spoedig 80% van de mensheid zal wonen.
Dirk Sijmons heeft een uitgesproken visie op het thema: “Als we door de lens van de landschapsarchitectuur naar de stad kijken dan zien we dat we onze mondiale ecologische problemen alleen kunnen oplossen als we de problemen van de stad oplossen. En deze oplossingen komen pas echt binnen handbereik als we ze in termen van de stofwisseling van de stad weten te benoemen en onderzoeken.”

continuïteit
Met URBAN by NATURE bouwt de IABR inhoudelijk voort op één van de drie grote projecten van de vijfde editie. In Istanbul werken de IABR en de deelgemeente Arnavutköy momenteel samen met Architecture Workroom Brussels, 51N4e en H+N+S Landschapsarchitecten aan een volstrekt nieuwe strategie. De ecologische belangen van het gebied en de explosieve verstedelijking, nu elkaars tegenpolen, worden productief met elkaar in balans gebracht. De pilotprojecten zullen in 2014 gerealiseerd worden.
Ook de Test Site Rotterdam en de samenwerking met ZUS worden voortgezet. De nadruk ligt hier op de verduurzaming van de stedelijke ecologie in het Rotterdam Central District en de belangrijke verbinding met Rotterdam Noord.

IABR-directeur George Brugmans: “Met de benoeming van Dirk Sijmons bindt de IABR unieke expertise en internationale ervaring aan zich op het snijvlak van stedenbouw, landschap en infrastructuur. Sijmons is wereldwijd een autoriteit, we gaan samen de voorhoede opzoeken van het denken over de symbiotische relatie tussen stad en natuur.”


Dirk Sijmons (1949) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en is een van de drie grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten. Sijmons ontving in 2002 de Rotterdam Maaskantprijs. In 2004 werd hij door de minister van LNV benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap. In 2007 ontving hij de prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan de ‘waarachtig Nederlandse cultuur’. Naast zijn werk bij H+N+S bekleedt Sijmons momenteel de leerstoel Landscape Architecture aan de TU Delft.