IABR-

A Good City Has Industry, in BOZAR Brussel

De tentoonstelling A Good City Has Industry presenteert tot en met zondag 15 januari 2017 de resultaten van het IABR–Atelier Brussels Productive Metropolis in BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten in Brussel.
Dit Atelier, waarin ontwerpend onderzoek en kennisuitwisseling voorop stonden, werd opgezet door Vlaamse en Brusselse actoren samen met de IABR en Architecture Workroom Brussels.

Gekoppeld aan de tentoonstelling vindt er een uitgebreid programma van debatten, lezingen en master classes plaats. Voor meer informatie klik hier.

A Good City Has Industry

foto's: Bas Bogaerts

De meeste Europese steden transformeren hun oude industriële stadsdelen tot woonwijken met winkels en kantoren. Ze duwen de productieve activiteiten steeds verder weg uit de stad. Het Brussels Gewest kiest een andere strategie. In het stadsproject voor de kanaalzone krijgt industrie een prominente plaats. Ook Vlaanderen gaat op zoek naar de instrumenten om de economie van morgen te verankeren in de stad van vandaag.

Fotografie en cartografie brengen het productieve weefsel en de economische stromen in kaart. Maquettes en tekeningen tonen het ontwerpend onderzoek dat ontwerpers samen met publieke en private actoren ontwikkelden. Concrete praktijkvoorbeelden reiken kansen en strategieën aan voor een stad die wonen en werken verzoent en die ruimte maakt voor een economie die inclusief en circulair is.

Partners: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, OVAM, Ruimte Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant / POM, Brussels Hoofstedelijk Gewest, bMa Brusselse Bouwmeester, IABR, BOZAR Architecture en A+

Met bijdragen van Mark Brearley (CASS Cities, Londen), Plusoffice Architects/ WRKSHP collectif, CENTRAL/ Eva le Roi/ Maxime Delvaux, URA architecten, Spacelab.be, .Fabric/ ULB (LoUIsE and BATir) / Circle Economy, en Bas Bogaerts

Scenografie: 51n4e
Vormgeving: Ward Heirwegh

Voor meer informatie over data en locatie, klik hier