IABR-2020-

Sinds de legendarische ‘water-biennale’ van 2005, DE ZONDVLOED, gecureerd door Adriaan Geuze, loopt water als een blauwe draad door de tentoonstellingen en de onderzoeksprogramma’s van de IABR. In 2005 werd Rotterdam Waterstad 2035 ontwikkeld vanuit een toentertijd heel nieuw perspectief: Rotterdam, zie ‘water’ niet als een bedreiging of kostenpost, maar als een kans! De presentatie was een van de spraakmakende onderdelen van DE ZONDVLOED waarna de gemeente Rotterdam de plannen integraal overnam in de Stadsvisie Rotterdam 2030. Ook werd toen de kiem gelegd voor verschillende initiatieven die zich later uitkristalliseerden als Resilient Rotterdam.

WERKSESSIE ROTTERDAM WATERSTAD 2035 - IABR (2005)

Vanaf 2005 werd er door de IABR bewust een relatie gelegd tussen onderzoek, presentatie en realisatie, in feite een water as leverage-aanpak die in latere IABR–onderzoeksprojecten in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in en met de steden São Paulo en Istanbul is doorontwikkeld: zet de wateropgave in als hefboom voor een integrale aanpak van de stadsontwikkeling.

Play
IABR–Atelier Istanbul: Arnavutköy

The first IABR–Atelier Istanbul, a collaboration of the IABR and the Municipality of Arnavutköy, in the north of Istanbul, explored whether and how a balance could be found between relentless urbanization and the urgency of good water management in the still green north of Istanbul.

© IABR, 2014

Projecten
Om meer water as leverage projecten te stimuleren en te realiseren hebben Henk Ovink, de Nederlandse Watergezant, en George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, in 2016 een Memorandum of Understanding getekend dat in april 2020 met nog eens vier jaar werd verlengd. (Voor de tekst, klik hier)
De IABR stond zo mee aan de wieg van en is samen met een brede internationale alliantie van partners actief in het door de Watergezant geïnitieerde Wereld Water Atlas en het door hem getrokken programma Water as Leverage for Resilient Cities, waarvoor de eerste drie projecten zijn opgestart in Azië, in en met de steden Chennai (India), Khulna (Bangladesh) en Semarang (Indonesië).

Water as Leverage Asia

DOWN TO EARTH
De Water as Leverage agenda is de leidraad voor twee ontwerpend onderzoekstrajecten die de IABR in 2017 opzette, de IABR–Ateliers Droogte in de Delta en Dordrecht: Waterveiligheid als Hefboom voor Duurzame Gebiedsontwikkeling, en voor WATERSCHOOL M4H+.

Met Energietransitie als Hefboom is Water als Hefboom een belangrijke rode draad die in 2020 en 2021 door het hele programma van DOWN TO EARTH loopt.