IABR-2014-

MAIN PARTNERS

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Rotterdam


PARTNERS IABR–2014–PROJECT ATELIERS–

Gemeente Rotterdam
Gemeente Texel
BrabantStad (provincie Brabant en gemeenten Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Breda en Helmond) i.s.m. waterschappen Noord-Brabant
Gemeente Beykoz / Istanbul en de Riva Tourism Development and Investors Association


PARTNERS IABR−2014−URBAN BY NATURE–TENTOONSTELLING–

Wereld Natuur Fonds
Havenbedrijf Rotterdam
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
Shell International
Energie Beheer Nederland
Deltares
EcoShape
Nedvang
Stichting Metropolitane Landbouw
Van Gansewinkel
Technische Universiteit Delft
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie


PARTNERS IABR−2014−URBAN BY NATURE–PROGRAMMA–

AIR Foundation
Atelier Making Projects (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus
Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen
College van Rijksadviseurs
Dutch School of Landscape Architecture
Gemeente Groningen
NWP Netherlands Water Partnership
Het Nieuwe Instituut
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur
Platform31/Comité 2015
Rotterdam Festivals
Rotterdam Partners
Rotterdam Stadsbeheer
ZigZagCity
ZUS


MEDIA PARTNERS

Ruimtevolk, Goodbye Horses, Architectenweb, Blauwe Kamer, Cobouw, Omgeving in de Praktijk, The Pop-Up City


MET DE STEUN VAN

Stichting Doen, VSBfonds, ProHelvetia, Heinrich Böll Stiftung