IABR-2014-

Tijdens de vorige biennale, de 5e IABR: Making City, was het Schieblock en het gebied daaromheen, het Rotterdam Central District, een van de drie IABR Test Sites. Curator en bezielende kracht van de Test Site Rotterdam was het ontwerp bureau ZUS.

Tijdens de 5e IABR werden veel initiatieven op en rond het Schieblock gestart, zoals de Luchtsingel, de BierGarten en de DakAkker. Nu, twee jaar later, blijkt de Test Site een succes. Precies zoals ZUS bedoelde heeft het gebied, dwars tegen de financiële crisis in, door allerlei kleine en specifieke ingrepen een enorme stedelijke dynamiek gekregen. En dat is niet onopgemerkt gebleven, tot in het buitenland toe. Zo ontvingen ZUS en IABR in 2013 voor de Test Site Rotterdam de URBAN INTERVENTION AWARD BERLIN.

Test Site Rotterdam: Biergarten

Tijdens IABR–2014– worden op en rond het Schieblock opnieuw veel activiteiten georganiseerd. Op de slotdag van IABR–2014– wordt het Pompenburg Park geopend met een URBAN PICNIC, waarmee de Luchtsingel na twee jaar een feit zal zijn en de TEST SITE ROTTERDAM feestelijk kan worden afgesloten.

Park Pompenburg

Voor het volledig programma zie de agenda.