IABR-2014-

In Stadslandschap en Klimaatverandering nemen de resultaten van de ontwerpwedstrijd Rebuild by Design een belangrijke plaats in.

Superstorm Sandy
Na een verwoestende tocht die begon in de Caribische Zee en die uiteindelijk aan minstens 286 mensen in zeven landen het leven kostte, landde Superstorm Sandy op 29 oktober 2012 op de noordoostkust van de VS. De gevolgen waren vernietigend. De belangrijkste metropoolregio ter wereld was dagenlang totaal ontwricht. 8,5 miljoen mensen kwamen zonder stroom te zitten, 650.000 huizen en meer dan 100.000 bedrijven werden beschadigd of vernield. Alles bij elkaar veroorzaakte de storm in 24 staten voor bijna 70 miljard dollar aan schade.

Staten Island

© Billy Lyons

Orkaan Sandy was anders dan andere stormen. Al zijn slachtoffers hebben het druk met herstelwerkzaamheden, maar omdat Sandy er geen twijfel over heeft laten bestaan dat wat is weggevaagd, niet eenvoudigweg opnieuw kan worden opgebouwd, is er deze keer een andere aanpak nodig. De regio moet zó veerkrachtig worden, dat hij een volgende storm kan weerstaan.

Hurricane Sandy Rebuilding Task Force
Op 7 december 2012 ondertekende president Obama een presidentieel besluit tot de oprichting van de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force. Shaun Donovan, de minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, werd aangesteld als voorzitter. Een van de initiatieven is Rebuild by Design, een ontwerpwedstrijd die is bedoeld om de door orkaan Sandy blootgelegde structurele en milieutechnische kwetsbaarheid in de regio aan de orde te stellen en budgettair haalbare maatregelen te ontwikkelen die de bewoners meer bescherming bieden bij toekomstige extreme weersomstandigheden.

IABR–2014–project #32D: Rebuild By Design - BIG U

© BIG Team

"How to think like the Dutch?"
Niet alleen geeft de Henk Ovink, die onder andere één van de curatoren was van de 5e IABR: Making City, leiding aan de competitie, ook de voor Amerika nieuwe benadering is geïnspireerd door de Nederlandse aanpak van de waterproblematiek. De inbreng van Nederlandse ontwerp bureaus en ingenieursbedrijven en kennisinstellingen is dan ook groot. De New York Times vatte het samen als "how to think like the Dutch in a Post-Sandy world?"

IABR–2014–project #33: Building America's Great Water City (Waggonner & Ball) - New Orleans, USA

© Neil Alexander