IABR-2014-

In het kader van IABR–2014–URBAN BY NATURE– zijn verschillende boeken gepubliceerd.

De mooie infographics die CatalogTree in opdracht van de IABR maakte van negen stofstromen (water, energie, biota, lucht, voedsel, afval, mensen, cargo en sedimenten) en die te zien zijn in de hoofdtentoonstelling URBAN BY NATURE–, zijn gebaseerd op een grote onderzoeksinspanning van het PBL Planbureau voor de Leefomgeving.
Als vervolg daarop schreven Maarten Hajer en Ton Dassen het boek Slimme Steden, Opgaven voor de 21e eeuw in beeld, een sterk pleidooi voor 'smart urbanism' in plaats van een onkritisch omarmen van het concept 'smart cities'.
Dit boek is te koop bij NAi Booksellers: klik hier

Onder de hoofdredactie van IABR–2014–Curator Dirk Sijmons kwam het boek Landschap en Energie, Ontwerpen voor Transitie tot stand. Het is uitgangspunt voor het project KwH/M2 van H+N+S Landschapsarchitecten, te zien in de tentoonstelling URBAN BY NATURE–.
Het monumentale boek is te koop bij NAi Booksellers: klik hier

De Gemeente Rotterdam, IABR, FABRIC, JCFO en TNO publiceerden Stedelijk Metabolisme, Duurzame Ontwikkeling van Rotterdam waarin de resultaten van het IABR–PROJECTATELIER ROTTERDAM in kaart worden gebracht en vooruit wordt gekeken naar hoe die resultaten mee aanzet kunnen zijn voor de toekomstige duurzame ontwikkeling van Rotterdam. Als PDF te downloaden onder aan deze pagina.

Jelle Reumer, curator van de IABR–2014– tentoonstelling PURE VEERKRACHT, schreef Wildpark Rotterdam, De Stad als Natuurgebied, een kleine geschiedenis van de stadsecologie en een ode aan de veerkracht van de natuur.
Ook dit boek is verkrijgbaar via NAi Booksellers: klik hier

Weven aan het Stedelijk Tapijt

In november verscheen Weven aan het Stedelijk Tapijt, een mooie beschrijving van proces en resultaten van het IABR–Projectatelier BrabantStad, een speurtocht naar nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmodellen voor Brabant van een alliantie bestaand uit Provincie Brabant, de steden Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda, de vier Brabantse waterschappen en de IABR, gevoed door een onderzoeksteam van ontwerpers: Floris Alkemade Architect, LOLA Landscape Architects en Architecture Workroom Brussels.
Deze publicatie is tegen een vergoeding van € 7,50 (binnen Nederland) of € 12,50 (buiten Nederland) verkrijgbaar bij de IABR. Voor meer informatie, klik hier

De resultaten van Planet Texel zijn in februari 2015 in boekvorm uitgebracht. Planet Texel: Draaiboek voor een Schone Toekomst kost € 20,- inclusief verzendkosten. Het is alleen verkrijgbaar in het Nederlands en te koop bij de gemeente Texel. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Pieter de Vries