IABR-

Urban Meeting Planet Texel

In het najaar van 2013 organiseert de IABR–2014 drie openbare bijeenkomsten, de IABR–Urban Meetings, waar de tussentijdse resultaten worden gepresenteerd van de IABR–PROJECTATELIERS die door de IABR in opdracht van het Rijk zijn opgezet.

Deze projectateliers zetten ontwerpkracht in om vanuit een nieuw perspectief te werken aan lokale en regionale ruimtelijke opgaven. De resultaten krijgen volgend jaar een centrale plaats op de biennale en worden daarna lokaal ingezet door de overheden waarmee de IABR samenwerkt. In het kader van IABR–2014 zijn dat de gemeente Texel, de gemeente Rotterdam en de provincie Noord-Brabant i.s.m. de steden Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en Helmond en de Brabantse waterschappen.

De tussentijdse IABR–Urban Meetings bieden stakeholders en bewoners de gelegenheid om zich te laten informeren en in debat te gaan met hun bestuurders en de door de IABR ingeschakelde ontwerpers en internationale experts over de ruimtelijke opgaven, ambities en plannen die worden ontwikkeld in de projectateliers. Standpunten en conclusies worden door de ontwerpbureaus meegenomen bij het verder ontwerpend onderzoek dat uiteindelijk zal leiden tot concrete voorstellen voor planvisies en pilot projects.

Urban Meeting Planet Texel
woensdag 2 oktober - meer informatie

Urban Meeting Rotterdam
woensdag 6 november - meer informatie

Urban Meeting BrabantStad
begin februari 2014 - meer informatie