IABR-2012-

Making City, de tentoonstelling

foto: Ossip van Duivenbode

‘Hoe maken we stad?’ was de centrale vraag van de 5e IABR: Making City. De voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Het zijn de steden die de oplossingen voor de grote opgaven van de 21e eeuw moeten vinden. No cities, no future.
De stad is onze toekomst, maar alleen als ze beter bestuurd, ontworpen en gepland wordt dan nu het geval is.

agenda voor de stad
De wereld verstedelijkt in een razendsnel tempo. Omstreeks 2050 zullen meer dan zeven van de negen miljard mensen in de stad wonen. De grote sociaal-economische en ecologische vraagstukken van deze eeuw zijn daarmee stedelijke problemen. Tegelijkertijd wordt in de stad negentig procent van onze welvaart geproduceerd.
De 5e IABR: Making City vertrok vanuit de overtuiging dat onze toekomst in de stad ligt. Maar zijn steden klaar voor die toekomst? Zijn er nieuwe en betere instrumenten en methoden voor het ‘maken van stad’?
De 5e IABR: Making City was een oproep aan alle betrokkenen – bestuurders, beleidsmakers, politici, marktpartijen, ontwerpers en burgers. Stad maken moet echt op een andere manier, met sterke allianties, met een uitgesproken stedelijke agenda en met ontwerp voorop.

Play
5e IABR: MAKING CITY

A short introduction to the 5th IABR: Making City.

© IABR, 2012

eigen onderzoek, eigen projecten
Net als bij eerdere edities organiseerde de 5e IABR: Making City haar eigen onderzoekstraject. Met drie Test Sites, in Rotterdam, Istanbul en São Paulo, zeven samenwerkingsprojecten met de Nederlandse overheid en een keur van ‘best practices’ uit de hele wereld verkende de IABR toekomstbestendige manieren van ‘stad maken’, vooral op het snijvlak van planning, ontwerp en politiek.
In april 2012 kwamen 35 projecten uit meer dan 25 wereldsteden naar Rotterdam. Projecten uit onder meer New York, Parijs, São Paulo, Delhi, maar ook Rotterdam, Den Haag, Groningen en Almere toonden aan dat standaardoplossingen niet langer toereikend zijn. Stadsontwikkeling zal in de toekomst veel meer een samenspel moeten zijn van verschillende disciplines. Steeds wisselende allianties moeten hun maatschappelijke agenda en economische ambities met elkaar in balans brengen. Alleen dan zullen steden de oplossing zijn voor de grote sociaal-economische en ecologische uitdagingen waar wij deze eeuw voor staan.

Cantinho de Ceu, São Paulo

foto: George Brugmans

Kijk ook op de website van de 5e IABR: Making City