IABR-2014-

IABR–2014–project #14: Natuurbescherming in een verstedelijkte wereld (WNF)

© Laurent Geslin

In DE AARDE EEN TUIN staat de relatie tussen stad en natuur centraal. Van tuinen en parken tot natuurbescherming en bouwen met de natuur.

In deze tentoonstelling wordt platform geboden aan het Wereld Natuur Fonds om te verkennen wat natuurbescherming betekent in een verstedelijkende wereld. Een belangrijke plek is ingeruimd voor de resultaten van het IABR–Projectatelier Planet Texel.

IABR–2014–project #03: Pensthorpe Garden (Piet Oudolf) - Fakenham, UK

© Imogen Checketts

Dirk Sijmons:
"DE AARDE EEN TUIN gaat over de actieve betrekkingen tussen mens en natuur. Er loopt een rode draad vanaf de oudste bemiddelaars, de sjamanen, via de tuinen en de parken, tot aan de natuurbescherming en actieve vormen van natuurontwikkeling zoals 'bouwen met de natuur'.
Het is geen vrijblijvende relatie, maar een die continu onderhouden moet worden en op verschillende manieren kan worden geactiveerd. In praktische en productieve zin (we eten ervan), in wetenschappelijke zin (we weten ervan) en in culturele zin (we genieten ervan) kan die relatie letterlijk vorm en betekenis krijgen met behulp van architectuur en landschapsarchitectuur."

IABR–2014–project #17: De Zandmotor (Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat) - Den Haag, NL

© Joop van Houdt