IABR-2014-

10
jun, 2014
10:00 - 13:00
jun, 2014
10:00 - 13:00

Jonathan Loh: THE HUMAN PLANET REPORT

Biocultural Diversity – Threatened species, endangered languages

Wereld Natuur Fonds

Presentatie van The Human Planet Report door Jonathan Loh. Dit rapport beschrijft en vergelijkt de huidige trends in biologische en linguïstische diversiteit. Volgens Loh bestaan er opvallende overeenkomsten tussen de evolutionaire ontwikkeling van de diversiteit in de natuur en de cultuur, en worden beiden bedreigd. Het uitsterfproces van talen verschilt echter van het uitsterfproces van soorten. En geografische patronen van uitsterfrisico’s over de hele wereld lopen ook sterk uiteen.

Jonathan Loh is bioloog, adviseur van het Wereld Natuur Fonds en ere-onderzoeker aan de Zoological Society of London.

voertaal: Engels
toegang gratis, aanmelden niet nodig